Siew kukurydzy jest precyzyjną pracą wymagającą sprawnych maszyn i doświadczonego operatora. Podobnie jak zbiór, siew jest w dużej mierze obsługiwany przez usługodawców.

W czasie jednej godziny wprawny operator siewnika 4 rzędowego posieje około 1,5 ha kukurydzy. Pracując siewnikiem 8 rzędowym można posiać nawet do 4 ha/godz. Naturalnie można zasiać większy areał jeżdżąc szybciej, ale wzrasta wtedy ryzyko błędów przy zabiegu (przetoczenia nasion, nierówna głębokość siewu), których nie będzie można cofnąć. Może więc lepiej zastosować niższe tempo siewu (8-7 km/h zamiast 10-12) i wykonać go dobrze, niż ryzykować. Zwłaszcza na nierównych i słabo przygotowanych polach nie ma co bić rekordów prędkości.

Koszt jednej godziny usługowej pracy siewnika to zależnie od wielkości siewnika i lokalnego rynku - 150-200 zł (wszystkie ceny w artykule podane w kwotach brutto). W tej cenie mieści się usługa siewu, paliwo do pracującego ciągnika, godziny pracy operatora. Zadaniem zamawiającego usługę jest odpowiednie przygotowanie pola, zapewnienie materiału siewnego oraz zasyp nawozów do podsiewacza.

Należy pamiętać, że większość firm nie bierze dodatkowych pieniędzy za dojazd, ale za przejazdy między poszczególnymi działkami trzeba już zapłacić, podobnie jak za czas przestoju na zasyp nawozów i ziarna.

Na tempo siewu i wygodę pracy duży wpływ ma kształt pól. Sprawnie obsiewa się kształtne działki o dużej powierzchni, a na małych i trójkątnych traci się czas i materiał siewny na zakładających się pasach. Rolnik siejący kukurydzę na dużym polu o regularnym kształcie zapłaci mniej za usługę niż właściciel wielu działek o mniejszym areale. 

W gospodarstwie w którym sieje się 10 ha kukurydzy rocznie, koszt usługi siewu wyniesie od 700 do 1000 zł. 40 hektarów to już 2500-4000 zł do zapłaty. 70 hektarów posianych usługowo kosztować będzie od 3500-5000 zł. Podane ceny są oczywiście orientacyjne i zależą w największej mierze od rozdrobnienia obsiewanego areału.

Korzystając z usług, w ich cenę mamy wliczony koszt paliwa związany z wykonaniem pracy. Zależy on od kilku czynników, m.in. mocy ciągnika, warunków polowych (miękko/twardo), używanego przełożenia WOM. Zakładając, że średnio w raczej lekkiej pracy, jaką jest siew kukurydzy siewnikiem 6 rzędowym, 100 konny traktor spali 8-12 litrów na 1 mth, a w trakcie godziny pracy zasieje 1,5 do nawet 3 ha,- koszt paliwa wyniesie 20-30 zł na zasiany hektar.