Aby siewnik punktowy pracował właściwie, należy go wcześniej gruntownie sprawdzić i odpowiednio przygotować do pracy. Błędy popełnione podczas siewu takich roślin uprawnych, jak buraki cukrowe, kukurydza czy słonecznik są nieodwracalne, a odbijają się na wschodach i plonach. W praktyce rolniczej do siewu np. kukurydzy stosowane są głównie siewniki punktowe pneumatyczne: podciśnieniowe i, rzadziej spotykane, nadciśnieniowe. Pracują dobrze, bez względu na kształt i wielkość nasion. Wadą ich jest natomiast bardziej złożona budowa w porównaniu do siewników punktowych mechanicznych. Mają również wyższe zapotrzebowanie na moc ciągnika ze względu na napęd dmuchawy. Mechaniczne siewniki punktowe nie są zalecane do siewu kukurydzy, a częściej do siewu np.: buraków cukrowych.

Podstawowe parametry, które muszą być spełnione podczas siewu punktowego to: wymagana obsada roślin, odpowiednia głębokość umieszczenia nasion w glebie, równomierność ich rozłożenia, stan zagęszczenia gleby w otoczeniu wysianych nasion, przykrycie nasion glebą. W tym celu należy starannie przygotować siewnik do pracy i przeprowadzić regulacje zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Po zakończonym okresie agrotechnicznym (na zimę) siewnik punktowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed korozją i przechowywany pod dachem.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności przed sezonem należy dokonać ogólnej oceny maszyny, tj. sprawdzić czy nie występują pęknięcia lub zgięcia na podstawowych zespołach, wycieki oleju. Należy sprawdzić stan ogumienia, czy śruby i nakrętki są dokręcone. Elementy, na których występują trwałe uszkodzenia, trzeba od razu wymienić. Należy też dokonać smarowania siewnika zgodnie z tabelą smarowania.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na stan elementów roboczych siewnika, tj. stopień zużycia redlic, a zwłaszcza ich część roboczą. Jeżeli redlice są wytarte, wtedy tracą pierwotny kształt i bruzdka nie będzie wykonana odpowiednio. W wyniku czego nie zostanie zachowana właściwa głębokość siewu albo bruzdka będzie za szeroka, co prowadzi do nierównomiernego rozmieszczenia nasion w rzędzie. W wypadku dużego zużycia redlic należy je wymienić na nowe. Jeśli są zużyte w niewielkim stopniu, można ich kształt poprawić przez szlifowanie.

siewnik.jpg