Podstawą systemu IDS jest elektryczny napęd dozowania, który jest sterowany przy pomocy sterownika Power Control lub ISOBUS z ciągnika. Głowica rozdzielacza daje możliwość wyboru szerokości ścieżek technologicznych, szerokości śladu, uruchamiania ścieżek specjalnych, systemu podwójnych ścieżek i wyłączania połowy siewnika z lewej lub prawej strony.

Ilość wysiewu jest automatycznie redukowana przy włączaniu ścieżek i wyłączaniu połowy siewnika. Działanie IDS gwarantuje stałą liczbę nasion w rzędzie i przy tym oszczędność ziarna.

Z kolei PCS integruje technikę siewu punktowego w standardowym siewniku pneumatycznym. Dzięki niemu jedna maszyna sprawdzi się w siewie zbóż, kukurydzy jak i słonecznika.

Maszyna posiada do 10 elementów dla wysiewu punktowego dla odstępu rzędów 37,5 cm względnie 75 cm (tylko w Aerosem ADD dla 12,5 cm). W siewniku uwzględniono również możliwość dostosowanego do potrzeb podsiewu nawozu: nawóz jest rozprowadzany obok rzędów z pojedynczymi nasionami przez tradycyjny system dozowania po zastosowaniu odpowiedniej nakładki na głowice rozdzielacza. Takie rozwiązanie stwarza możliwość zastosowania podsiewu traw w kombinacji z wysiewem punktowym, aby chronić glebę przed erozją.

W siewniku wyposażonym w PCS nie ma pojedynczych zbiorników na nasiona (na rząd). Duży zbiornik na ziarno jest podzielony na dwie części: 400 litrów jest przeznaczonych na nasiona do wysiewu punktowego i około 850 litrów na nawóz lub podsiew. Przestawienie z wysiewu normalnego na wysiew punktowy odbywa się przez wychylne przegrody. Dla nasion jest zamontowany z obu stron czujnik stanu wypełnienia.

Elementy dozowania pojedynczych nasion są umiejscowione poniżej dodatkowych lejków wysiewu, to znaczy, że możliwe jest maksymalnie 10 rzędów (4 m szerokości roboczej). Napęd elementów dozowania pojedynczych nasion jest zupełnie niezależny od napędu przy dozowaniu standardowym. Rozdzielenie ziarna jest mechaniczne i polega na transporcie pojedynczych nasion do redlicy przy pomocy systemu nadciśnienia układzie pneumatycznym. Gwarantuje to precyzyjne wydzielenie pojedynczego ziarna i przez to równomierne wzdłużne rozdzielenie nasion.