PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Sprawne ścielenie

Autor: dr hab. Marek Gaworski

Dodano: 01-02-2008 15:06

Tagi:

Obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce, a obok bele z sianokiszonką i pokaźna sterta sprasowanej słomy do ścielenia. Do tego potrzebny jest jeszcze odpowiedni sprzęt, który ułatwi rozprowadzenie zbelowanej lub skostkowanej słomy w pomieszczeniu dla bydła.Niezależnie od zastosowanej konstrukcji obory ważna jest możliwość zmechanizowania ścielenia słomą i uniknięcia w ten sposób uciążliwej pracy ręcznej. Sprawne ścielenie wiąże się z doborem odpowiedniego sprzętu technicznego. Dlatego podejmując decyzję o mechanizacji, warto dokonać przeglądu rozwiązań, które spełnią postawione warunki efektywności i jakości pracy (m.in. odpowiednia struktura słomy podczas cięcia i rozprowadzania na powierzchni legowiskowej).

KOSTKI I BELE

Zagwarantowanie niezmiennie wysokiego komfortu zwierzętom w oborze wolnostanowiskowej, tak z głęboką, jak i z płytką ściółką zależy od systematycznego uzupełniania materiału podłoża. Najbardziej rozpowszechniony materiał na ścielenie, tj. słomę, wyróżnia pewna specyfika związana z formą jej zbioru w postaci sprasowanych kostek lub bel. Rozprowadzenie sprasowanej słomy na powierzchni wolnostanowiskowej obory z głęboką ściółką lub w boksach legowiskowych za pomocą prostych narzędzi ręcznych jest bardzo pracochłonne i zabiera dużo czasu. Może to być wyjątkowo odczuwane w oborach głębokich, gdzie w porównaniu z wolnostanowiskowymi, wyposażonymi w boksy legowiskowe, dziennie zużywa się znacznie więcej słomy na krowę.

sprawne scielenie

Autor: M. Gaworski

Opis: W rozdrabniaczu firmy Khun pojemność skrzyni załadowczej wynosi 2 m3

Odrębnym problemem pozostaje również wielkość kostek ze słomą. Gdy jeszcze kilka – kilkanaście lat temu w gospodarstwach dominowały prasy wysokiego stopnia zgniotu do formowania kostek słomy o masie 10–20 kg, to ręczne przemieszczenie takich kostek, także przy wykorzystaniu prostych środków transportowych (taczek i wózków), nie nastręczało w obrębie gospodarstwa większych trudności. Obecnie w coraz większej liczbie gospodarstw użytkuje się prasy zwijające lub wielkogabarytowe prasy wysokiego stopnia zgniotu. Maszyny te, nabywane głównie z myślą o produkcji sianokiszonki w gospodarstwach mlecznych, są jednocześnie, w celu ich lepszego wykorzystywania, stosowane do zbioru słomy i jej formowania w postaci cylindrycznych bel lub prostopadłościennych kostek. Masa takich bel lub kostek wynosi na ogół kilkaset kilogramów. Do rozwiązania pozostaje tym samym problem ich transportu w obrębie gospodarstwa, tj. z miejsca składowania do obory, a także rozprowadzenia słomy na powierzchni zajmowanej przez zwierzęta.

ZMIERZCH ERY WIDEŁ

Aby rozwiązać problem ścielenia, warto zwrócić uwagę na możliwość wyposażenia gospodarstwa w odpowiednią maszynę, tj. rozdrabniacz bel przystosowany co najmniej do trzech zadań: załadunku beli (kostki), jej transportu i rozrzucenia masy słomy w oborze.

Dostępne na krajowym rynku rozdrabniacze bel są najczęściej maszynami uniwersalnymi. Uniwersalność oznacza w tym wypadku przystosowanie maszyny zarówno do rozdrabniania bel z paszą objętościową (sianokiszonką, sianem), jak też słomą, co znacznie wydłuża okres wykorzystania sprzętu w ciągu roku i równocześnie sprzyja obniżeniu jednostkowych kosztów użytkowania.

Wśród rozdrabniaczy bel oferowanych na krajowym rynku można wyróżnić Kruk H-186 firmy SIPMA. Rozdrabniacz ten, produkowany w wersji przyczepianej do ciągnika (o zalecanej mocy ok. 40 kW), wyposażono w komorę rozdrabniającą z przenośnikiem podłogowym, nożowym bębnem rozdrabniającym i zespołem do wyrzucania i rozprowadzania materiału roślinnego. Aby ułatwić załadunek cylindrycznej beli do komory roboczej, maszyna posiada otwieraną i zamykaną hydraulicznie tylną klapę załadowczą. Załadunek beli następuje w efekcie opuszczenia klapy na podłoże i jej podsunięcia w czasie cofania maszyną pod znajdującą się na podłożu belę. Przestawiając klapę wraz z zawartością do pozycji pionowej, wprowadza się belę do komory rozdrabniającej. Trzysekcyjny rozdzielacz układu hydraulicznego maszyny, obok sterowania funkcjami roboczymi klapy samozaładowczej, przystosowano również do regulacji położenia kanału wyrzutowego podczas rozprowadzania paszy w miejscu skarmiania lub słomy na obszarze legowiskowym. Za pomocą rozdzielacza steruje się też zmianą kierunku przesuwu przenośnika podłogowego (napędzanego silnikiem hydraulicznym), z uwzględnieniem bezstopniowej regulacji szybkości tego przesuwu, co jest równoznaczne z szybkością i natężeniem rozdrabniania materiału roślinnego. Napęd na wirnik pośredniczący w przepływie masy i bęben tnący zostaje przekazany przez wałek odbioru mocy ciągnika. Czas rozdrabniania pojedynczej beli za pomocą bębna ze spiralnie osadzonymi nożami stalowymi, odpowiednio do ustawienia prędkości przesuwu przenośnika podłogowego, wynosi na ogół 2–3 minuty. Spośród innych parametrów roboczych zwraca się uwagę na maksymalny zasięg rozrzucania słomy, który dochodzi do 12 m. Wymiary rozdrabnianej beli cylindrycznej nie powinny przekraczać 1,2 m (szerokość) i 1,5 m (średnica).

ZACHODNIE PROPOZYCJE

Bogata gama rozdrabniaczy do materiałów objętościowych oferowana jest również przez zagraniczne firmy. Zalicza się do nich Kverneland i produkowany przez tę firmę Taarup 853. Jest to jednoosiowa maszyna przyczepiana, wyposażona w bęben roboczy, na którym osadzono w wersji standardowej i opcjonalnej odpowiednio 14 i 28 noży. Dzięki zastosowaniu sześciołopatkowego wirnika o średnicy 1,55 m i właściwie dobranej prędkości obrotowej uzyskuje się zasięg wyrzutu materiału objętościowego do 18 m. Charakterystyczną cechą użytkową maszyny jest możliwość jej załadunku w równocześnie dwie bele, z których jedna zostaje wprowadzona bezpośrednio do komory, druga zaś umieszczona na sterowanej hydraulicznie tylnej klapie.

Innymi przykładami oferowanych na rynku rozwiązań przeznaczonych do rozdrabniania bel słomy są maszyny firmy Kuhn, a wśród nich konstrukcja Primor 2060 M. Maszyna ta jest przystosowana do agregatowania z ciągnikiem (o mocy przekraczającej co najmniej 50 kW) za pośrednictwem trzypunktowego układu zawieszenia. Pojemność skrzyni załadowczej wynosi 2 m3. Jej kształt umożliwia załadunek bel okrągłych o średnicy do 1,8 m, a także kostek o długości 2,7 m bez konieczności montowania dodatkowego wyposażenia. Dzięki zastosowaniu w konstrukcji wirnika zróżnicowanej długości łopatek maszyna może równomiernie rozprowadzać rozdrobnioną słomę na danej powierzchni. W standardowej wersji posiada końcówkę wysypu przystosowanego do zmiany położenia w płaszczyźnie poziomej i rozrzucania słomy na odległość do 18 m, co sprawdza się zwłaszcza w wypadku obsługi dużych powierzchni, gdzie potrzebny jest znaczny zasięg roboczy przy rozprowadzaniu ściółki. Bazowa konstrukcja rozdrabniacza może być również dodatkowo wyposażona w końcówkę o nieco mniejszym zasięgu roboczym (ok. 13 m), ale za to o znacznym kącie obrotu (ok. 300 st.), co ułatwia ścielenie słomą w trudno dostępnych miejscach w oborze. Charakterystyczną cechą rozdrabniaczy Kuhn jest możliwość wyboru spośród rozwiązań różniących się sposobem agregatowania z ciągnikiem, objętością skrzyni na bele (kostki) i innymi cechami, w tym wydajnością pracy, którą w wypadku większych modeli maksymalizuje się dzięki przystosowaniu do rozdrabniania trzech bel w czasie jednego przejazdu roboczego.

Sprawne scielenie

Autor: M. Gaworski

Opis: Jednoosiowa maszyna przyczepiana firmy Kverneland

Rolnicy zainteresowani zakupem rozdrabniaczy do słomy mogą też skorzystać z oferty firmy Lucas G. Jeden z modeli maszyny – Raptor – posiada końcówkę rozrzucającą o regulowanym hydraulicznie kącie obrotu 270 st., która rozprowadza pocięty materiał objętościowy na odległość do 15 m. Zasada działania maszyny jest taka sama, jak w wypadku wyżej przedstawionych rozwiązań: po umieszczeniu za pośrednictwem klapy załadowczej w komorze roboczej bela podlega rozdrobnieniu bębnem nożowym, po czym rozdrobniona masa zostaje podana na wirnik wyrzucający z przewodem zakończonym końcówką rozprowadzającą.

Wśród oferowanych na krajowym rynku maszyn przeznaczonych do rozdrabniania słomy wyróżniają się rozwiązania Teagle Tomahawk, zwłaszcza konstrukcje w kształcie walca, do którego wprowadza się belę ze słomą. Zewnętrzne gabaryty walca umożliwiają także załadunek sprasowanej kostki słomy. Niezależnie od tego, czy jest to walec czy też kostka, zasada ich rozdrabniania jest taka sama. Na wewnętrznej czołowej ścianie walca maszyny znajduje się wirnik rozdrabniający, przystosowany do cięcia słomy na odcinki o długości 15–150 mm. Połączenie wirnika z wyrzutnią dozującą pozwala na rozprowadzenie pociętej masy roślinnej w pomieszczeniu obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce i w boksach legowiskowych. Sprawne cięcie i rozdrobnienie beli ze słomą odbywa się dzięki odpowiedniemu ustawieniu (pod kątem) walca roboczego w kierunku ciągnika. Rozdrabniacz jest oferowany w wersji zawieszanej na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika i cechuje się minimalnym zapotrzebowaniem na mocy rzędu od 37 do ponad 50 kW. Odpowiednio do potrzeb można skorzystać z opcji maszyny o średnicy bębna: 1,57 m, 1,83 m bądź 2,13 m. Ponadto, w celu łatwiejszego dostosowania do długości rozdrabnianych bel lub kostek, w maszynie istnieje możliwość wydłużenia bębna o 30 cm, 60 cm lub 120 cm i jego zamknięcia pokrywą w kształcie siatki. Dzięki wyposażeniu w standardzie w dwa wysypy maszyna jest przystosowana do obustronnego ścielenia rozdrobnioną słomą.

ODWIJANIE BELI

Poza maszynami do rozdrabniania dostępne są również urządzenia przeznaczone do odwijania cylindrycznych bel ze słomą. Przykładowo, odwijarka H-920, produkowana przez FMR Pol-Mot w Opalenicy, jest przystosowana do agregatowania z ciągnikiem przez trzypunktowy układ zawieszenia, co znacznie ułatwia manewrowanie maszyną wraz z ciągnikiem na ograniczonej powierzchni, w tym na korytarzu paszowym w oborze. Do ważnych cech konstrukcyjnych odwijarki zalicza się także jej wyposażenie w uruchamiane hydraulicznie ramię ułatwiające w prosty sposób załadunek beli na maszynę. W odwijaniu i rozładunku pośredniczy poruszający się poprzecznie w stosunku do kierunku jazdy ciągnika przenośnik listwowy, który wyposażono w dodatkowe kolce zwiększające skuteczność oddzielania kolejnych porcji paszy lub słomy. Masę zrzucanej w jednostce czasu paszy wzdłuż stanowisk żywieniowych zwierząt reguluje się za pomocą zmiany prędkości jazdy agregatu. 

Inny przykład dostępnego na rynku rozwiązania przeznaczonego do rozwijania bel ze słomą, sianem i sianokiszonką to maszyna o symbolu H915U, produkowana przez Pomarol w Biskupcu k. Olsztyna. Urządzenie oferowane jest w kilku wersjach konstrukcyjnych, zróżnicowanych pod względem źródła napędu (silnik elektryczny, napęd hydrauliczny) i wybranych cech użytkowych. Spośród możliwych do wyboru opcji wyróżnia się rozwiązanie stacjonarne (z silnikiem elektrycznym) i zawieszane na ciągniku. Maszyna została przystosowana do rozwijania bel cylindrycznych o szerokości 1,2 m, które są umieszczane na stole z szerokopodziałkowym przenośnikiem listwowym, charakteryzującym się możliwością regulacji kąta nachylenia płaszczyzn roboczych, odpowiednio do średnicy obrabianej beli. Moc instalowanego silnika elektrycznego wynosi 1,1 kW. Rozwijarka do bel z możliwością napędu trójfazowym silnikiem elektrycznym jest także produkowana przez POM Brodnica. Odpowiednio do wymaganej prędkości roboczej przenośnika rozwijającego, urządzenie może być wyposażane w silnik o różnej mocy. Większej prędkości przesuwu przenośnika (ok. 27 m/min.) odpowiada wyższa moc silnika (3,1 kW).

W wielu gospodarstwach odwijarki do bel, ze względu na prostą konstrukcję, wykonuje się według własnego pomysłu, łącząc z trzypunktowym układem zawieszenia ciągnika zestaw ramion z iglicami, sterowanych siłownikami hydraulicznymi

Źródło: Farmer 21/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.71.219
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!