Na dwóch głównych rynkach w Niemczech i we Francji spodziewane spadki mieszczą się w przedziale od 7 do 10 proc. Podobne zmiany spodziewane są na innych kluczowych rynkach, takich jak Wielka Brytania (-5 proc.) i Holandia (-5 do -10 proc. ) - podaje Polska Izba Gospodarcza Maszy i Urządzeń Rolniczych, na podstawie danych CEMA.

Słabsze oczekiwania rynkowe na 2015 r. są następstwem spadku sprzedaży o około 5-10 proc. w Europie w 2014 (w porównaniu do roku 2013). W regionie WNP oczekuje niższej sprzedaży w wyniku kryzysu politycznego na Ukrainie i rosyjskich ograniczeń importowych dla kombajnów i surowców rolnych.


Główne przyczyny niższej sprzedaży w Europie, to:

Czynnik cyklu ekonomicznego: obecny trend spadkowy można częściowo wytłumaczyć, i musi być postrzegany w kontekście, niedawnego boomu w sprzedaży maszyn rolniczych w latach 2011 i 2013.

Niższe ceny surowców dla zbóż i mleka i tym samych zmniejszone przychody rolników w Europie, co ogranicza nastroje inwestycyjne i ich siłę nabywczą w kontekście zakupu dla nowych urządzeń.

Nowe zasady płatności dotacji UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), które mają być wprowadzone w 2015 roku.

Perspektywy rynku według rodzaju maszyn.

Perspektywy rynku 2015 różnią się w zależności od rodzaju maszyn.

Ciągniki rolnicze

W 2014 roku, ilość rejestracji ciągników zmieniała się w całej Europie. We Francji i Austrii wystąpił poważny spadek. Natomiast sprzedaż ciągników wzrosła w Hiszpanii, Belgii i Turcji. Na rynkach, takich jak Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Holandia popyt zmniejszył się o mniej niż 2 proc.

Ogólnie, liczba rejestracji ciągników w Europie zmniejszyła się. Liczby potwierdzają również, że tendencja do zakupu większych ciągników w dalszym ciągu będzie kontynuowana. Niemal wszystkie rynki, oprócz Hiszpanii, spodziewają się nieco niższej rejestracji ciągników w 2015. To powoduje, iż w całym 2015 r. spodziewane są spadki sprzedaży.

Kombajny

Rynek kombajnów wykazał znaczny spadek w 2014 r., głównie z powodu spadku popytu w Niemczech, Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Prognozy na 2015 r. przewidują dalszy spadek w większości krajów europejskich, z wyjątkiem Włoch i Turcji, na którym spodziewane jest umiarkowane ożywienie.

Kosiarki