Czterorzedowa budowa kultywatora i centralnie umieszczone podwozie predysponuje go szczególnie do uprawy gleb ciężkich, które powinny być głęboko spulchniane, a znajdujące się na nich resztki pożniwne wmieszane płytko w glebę. Dzięki temu ciężkie grudy nie są wydobywane na powierzchnię, przez co na powierzchni powstaje bardzo korzystna struktura gruzełkowata.

Dwa rzędy talerzy (DiscSystem) uprawia płytko glebę i intensywnie ją miesza, przy czym wysoka rama uniemożliwia zapchanie maszyny przy trudno mieszalnych resztkach pożniwnych oraz dużej ilości słomy. Głębokość pracy  może być regulowana hydraulicznie i bezstopniowo prosto z kabiny ciągnika.

Kolejną sekcją są dwa rzędy zębów ustawionych w 40-centymetrowych odstępach. Zęby mają wąskie redlice LD (40 mm), co pozwala na łatwy uciąg maszyny, a to z kolei umożliwia intensywne spulchnianie gleby do głębokości 30 cm z niewielkim efektem mieszania – grudy nie wylegają na powierzchnię i zerwana zostaje podeszwa płużna.

Z tyłu znajduje się wał doprawiający o średnicy 58 cm i masie 175 kg. Całość jest oparta na środkowym podwoziu, które gwarantuje wysoką zwrotność na uwrociach oraz komfortowy transport narzędzia po drogach publicznych. Podwozie może być też w wilgotnych warunkach użyte do prowadzenia maszyny na zadanej głębokośi. Podobał się artykuł? Podziel się!