Opracowany przez naszą redakcję test „Farmera” podzielono na sześć części, z których każda stanowi oddzielną całość. Spinającą je klamrą jest końcowe podsumowanie przez testujące osoby. Ideą projektu było stworzenie przejrzystego sprawdzianu, w którym pojawią się maszyny i urządzenia rolnicze, pojazdy użytkowe i inny sprzęt wykorzystywany w gospodarstwie.

Pierwsza część testu dotyczy estetyki i jakości wykonania danej maszyny. Mało kto dokonuje zakupu maszyny rolniczej, kierując się jedynie jej wyglądem. Estetyka jednak nie jest bez znaczenia. Jakość wykonania może dużo powiedzieć o maszynie czy pojeździe. Zastosowanie dobrych, wytrzymałych materiałów wpływa bezpośrednio na dłuższe użytkowanie. Dotyczy to w równym stopniu pojazdów, jak i innych maszyn rolniczych. Dlatego będziemy dokonywać oceny na podstawie oględzin i prób wytrzymałości podczas pracy i użytkowania.

Kolejny etap testu to ocena wygody użytkowania (pozycja operatora, ergonomia, wyciszenie) i łatwości obsługi. Nowe maszyny to często nowe wyzwania dla użytkownika. Wraz z rozwojem techniki zwiększają się możliwości maszyn i urządzeń, a co za tym często idzie stopień trudności ich obsługi. Dla użytkownika ważne jest, by obsługi sprzętu nauczyć się możliwie jak najszybciej. W wypadku pojazdów rolniczych wygoda użytkowania ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza gdy operator maszyny spędza na niej kilka bądź kilkanaście godzin. Precyzyjne określenie wygody użytkowania i łatwości obsługi możliwe jest tylko podczas co najmniej kilkugodzinnych prób. Każda z maszyn zostanie poddana takiej próbie.

Trzeci etap testów dotyczy prowadzenia. Ma to największe znaczenie w wypadku takich pojazdów, jak: ciągniki, ładowarki, kosiarki samojezdne czy pojazdy użytkowe. Każda maszyna tego typu będzie oceniana pod kątem zachowania się na drodze asfaltowej, szutrowej, w trudnych warunkach polowych i na terenach podmokłych. Dzięki temu będzie można łatwo określić możliwości maszyny.

Próba zastosowania to czwarta część naszego testu. Każda maszyna ma swoje określone przeznaczenie. Kosiarka ma kosić, siewnik siać, a pilarka ciąć. W tej części testu przeprowadzamy ogólną ocenę dokładności i jakości pracy. Są jednak maszyny, które daje się wykorzystywać podczas różnych prac. Przykładem może być ciągnik czy ładowarka teleskopowa. Naszym zadaniem jest wówczas sprawdzić, do czego można zastosować taką maszynę, jakie prace może wykonać i jak się w nich spisuje.