W dniach 12.10 - 25.10.2014 roku grupa siedemnastu uczniów i dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wzięła udział w projekcie zrealizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie z Technikum Mechanizacji Rolnictwa odbyli praktyki w Deuli w Nienburgu (Niemcy), których tematem było „Ekologia i bezpieczeństwo w rolnictwie".

W czasie pobytu i odbywania stażu uczestnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi budowy maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na eksploatację zgodną z zasadami ekologii i bezpieczeństwa pracy.

Główne tematy zajęć to:
- charakterystyka i znaczenie ekologii w procesach technologicznych przy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- ekologiczne technologie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami (stosowanie metod agrotechnicznych, ograniczenie stosowania środków chemicznych, maksymalne efektywne wykorzystanie środków chemicznych - zmniejszanie dawek),
- sposoby zmniejszania substancji toksycznych w glebie,
- ekologiczne możliwości nawożenia roślin,
- nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na eksploatację zgodną z zasadami ekologii i bezpieczeństwa pracy.

Największe wrażenie i zainteresowanie wśród uczestników zrobiła możliwość próbnych jazd i pracy największymi ciągnikami rolniczymi, które w naszym regionie praktycznie nie występują ze względu na stosunkowo niewielkie gospodarstwa rolne.

W czasie pobytu, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie Deuli, uczestnicy mieli zorganizowane wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz gospodarstw niemieckich (Claas, Amazone, gospodarstwa rolne specjalizujące się w hodowli bydła głównie mlecznego, trzody chlewnej oraz drobiu, zakład produkcji urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w produkcji zwierzęcej przy tuczu świń oraz drobiu, biogazownie).

W zakładach uczniowie zapoznali się z organizacją produkcji niemieckich firm. Mieli możliwość obserwacji toku produkcji, zastosowania nowoczesnych rozwiązań przy produkcji pojazdów i maszyn rolniczych, zespołów roboczych maszyn, urządzeń i całych nowoczesnych linii produkcyjnych. Przedstawiciele zakładów pracy, również podczas spotkań, omawiali nowe kierunki i rozwiązania, jakie występują w ich fabrykach