Jednym z podstawowych czynników, który może wpłynąć na powodzenie przy uruchamianiu w niskich temperaturach silników diesla jest jakość zatankowanego paliwa. - Jako firma John Deere podobnie jak pozostali producenci maszyn nie mamy opisanych szczegółowych wymagań co do jakości paliwa na którym pracują nasze maszyny. W tym przypadku obowiązują nas jednak normy przyjęte dla kraju, w którym dany sprzęt pracuje i tak np. w Polsce obowiązuje nas norma z 2009 roku. Jeśli paliwa tankowane do baków maszyn rolniczych spełniają tą normę, to nie powinniśmy obawiać się o nasz sprzęt -, mówi Stanisław Wolski, zajmujący sie wsparciem serwisowym dla maszyn John Deere.

Jak przekonują dystrybutorzy paliw od 1 listopada na wszystkich stacjach benzynowych dostępny jest tzw. zimowy diesel. Wymaga tego zresztą „norma paliwowa" opracowana przez sejm w 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (z późniejszymi poprawkami). Dzieli ona rok kalendarzowy na trzy okresy klimatyczne: letni (od 1 maja do 30 września), przejściowy (od 1 marca do 30 kwietnia i od 1 do 31 października) oraz zimowy (od 1 listopada do ostatniego dnia lutego). W tym czasie na stacjach paliw ich dystrybutorzy są zobowiązani do dostarczenia paliw o odpowiedniej jakości. W praktyce w przypadku diesla w okresie przejściowym temperatura zablokowania zimnego filtra powinna wynosić -10°C, podczas gdy dla okresu letniego wynosi ona 0°C, a dla zimowego -20°C. Istnieje również pojęcie paliwa arktycznego, dla którego TZFF wynosi -30°C.

Temperatura blokady zimnego filtra, to parametr, który określa w jakiej najwyższej temperaturze czas przepływu 20 cm3 badanego paliwa przez filtr siatkowy, o wymiarach oczek 45 µm, przy ciśnieniu 2 kPa, jest dłuższy niż jedna minuta. Na tej podstawie regulowana jest zawartość w oleju napędowym węglowodorów parafinowych, które z jednej strony polepszają zdolność paliwa do samozapłonu, ale z drugiej powodują jego gęstnienie przy niskich temperaturach.

Problem z dostępem do dobrej jakości paliw zimowych  może dotyczyć rolników, którzy zdecydowali sie na zakup oleju napędowego w hurtowniach w czasie kiedy dysponowały one paliwami letnimi. W takich przypadkach z pewnością warto zainteresować się dodatkowym zakupem paliw zimowych lub wzbogacić chemicznie np. depresatorami, paliwa już zmagazynowane.