Wiesław Różański, prezes UPEMI, złożył w imieniu polskich rolników u ministra rolnictwa postulaty dotyczące wirusa ASF. Jednocześnie reprezentanci branży mięsnej podkreślają, że polska żywność jest bezpieczna, a wirus nie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Treść postulatów

W imieniu Polskich Rolników Unia Pracodawców i Producentów Przemysłu Mięsnego zgłasza wnioski dotyczące:


• uruchomienia dopłat interwencyjnych do sprzedawanych przez nich tuczników w wysokości 100 zł do każdej sztuki przez okres 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2014 roku

• czasowego wstrzymania importu prosiąt i warchlaków

Ponadto Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego proponuje:

• podjęcie wszelkich działań prawnych i dyplomatycznych w celu umożliwienia eksportu produktów wyprodukowanych przed 17 02 2014 roku

• wystosowanie pisma urzędowego przez Ministerstwo Rolnictwa do Unii Celnej w sprawie wznowienia eksportu wędlin i wyrobów przetworzonych (ASF nie dotyczy tych produktów ze względu na utrwalanie metodą pow. 80 st. C)

• wystąpienie polskiego rządu do Unii Europejskiej o uruchomienie mechanizmu prywatnego składowania mięsa

• podjęcie działań w celu uruchomienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji dla kredytów kupieckich zaciąganych na rzecz prywatnego składowania

• wystąpienie do Unii Europejskiej w celu uruchomienia dopłat do eksportu

Jako reprezentanci branży rolno-spożywczej podkreślamy, że polska żywność (w tym mięso wieprzowe i jego przetwory) jest w pełni bezpieczna, a jej wytwarzanie jest stale kontrolowane na każdym etapie produkcji. Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Podobał się artykuł? Podziel się!