PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Uprawa zredukowana pomaga zbudować właściwą strukturę gleby

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Pöttinger

Dodano: 12-03-2019 15:55

Tagi:

Pӧttinger od lat w swoich maszynach stawia na nowoczesne rozwiązania nie tylko w celu zwiększenia korzyści ekonomicznych, lecz także z uwagi na troskę o glebę. Najnowsza wersja siewnika TERRASEM, dzięki wyposażeniu w unikatową sekcję uprawową WAVE DISC, wyjątkowo dobrze dba o warsztat rolnika, jaki stanowi właśnie gleba.Technologia WAVE DISC wpisuje się w system uprawy vertical tillage, która polega na uprawie gleby bez jej przemieszczania, w Polsce jest bardziej znana pod nazwą uprawy pasowej.

Nowa koncepcja doprawiania gleby przed siewem, dostępna w siewnikach TERRASEM od roku 2017, polega na zastosowaniu falistych talerzy. Jej nazwa – WAVE DISC – odnosi się do kształtu talerzy. Nowa sekcja doprawiająca umożliwia pracę w warunkach odbiegających od idealnych. Sprawdza się szczególnie, kiedy na polach, na których ma być zasiane ziarno, jest mokro lub sucho i trzeba chronić wilgoć glebową. Potrafi też radzić sobie z dużą ilością resztek pożniwnych znajdujących się na powierzchni pola, a dzięki delikatnemu oddziaływaniu na glebę doskonale zabezpiecza jej delikatną strukturę.

Talerze faliste

W siewnikach TERRASEN wyposażonych w WAVE DISC tradycyjna sekcja doprawiająca składająca się z dwóch rzędów ustawionych pod kątem wklęsłych talerzy została zastąpiona dwoma rzędami talerzy falistych. Mają one średnicę 510 mm i są ustawione prostopadle do podłoża, podczas pracy uprawiają pas gleby o szerokości około 5 cm. Na każdym ramieniu znajdują się dwa talerze faliste umieszczone na jednej osi wyposażonej w łożyska bezobsługowe. Każde ramię z talerzami jest zabezpieczone przed przeciążeniem wynoszącym ok. 100 kg gumowymi elementami. Umiejscowienie talerzy parami zostawia także więcej miejsca pomiędzy nimi, dzięki czemu przepływ resztek pożniwnych przebiega bez zakłóceń. Głębokość robocza sekcji uprawowej może wynosić 8 cm i jest ustawiana bezstopniowo za pomocą hydrauliki ciągnika. Dla wygody operatora na sekcji uprawowej zamontowano wskaźnik, za sprawą którego możemy łatwo sprawdzić, na jakiej głębokości pracujemy. Dodatkowo głębokość pracy ramion umieszczonych za kołami jezdnymi ciągnika może być regulowana indywidualnie za pomocą śrub. Podziałka talerzy wynosi 12,5 lub 16,7 cm i jest ściśle skorelowana z liczbą redlic wysiewających. Dzieje się tak dlatego, ponieważ każdy talerz uprawowy nacina glebę dokładnie w tej samej linii, w której pracuje redlica wysiewająca. Węższy rozstaw redlic jest zalecany na stanowiska o dużym potencjale plonowania z równą pod względem jakości glebą. Mniejsza odległość pomiędzy rzędami skutkuje poprawą warunków wzrostu dla pojedynczej rośliny w rzędzie, gdyż ma ona dla siebie więcej miejsca, co w konsekwencji przyczynia się do jej lepszego wzrostu i większego plonu z pojedynczej rośliny. Więcej rzędów to także lepsze zacienienie gleby pomiędzy rzędami, co zmniejsza presję chwastów wobec roślin. Rozstaw 16,7 cm jest natomiast zalecany na wilgotne i ciężkie gleby gliniaste, które mają tendencję do zbrylania się, czy też na gleby z dużą ilością resztek pożniwnych, ponieważ większa odległość pomiędzy redlicami ułatwia ich przepływ. W obu przypadkach talerze doprawiające mają taki sam rozstaw jak redlice wysiewające, aby osiągnąć jak najlepszy efekt uprawy i precyzję umieszczenia ziaren w glebie. Trzeba pamiętać, że uprawa przedsiewna powinna być przeprowadzona niezależnie od warunków tylko na głębokość nie większą od głębokości siewu.

Sprawdzona konstrukcja siewnika

Nowa sekcja uprawowa WAVE  DISC jest opcją wyposażenia, którą od roku 2017 można wybrać podczas zamawiania siewnika TERRASEM. Opcja WAVE DISC jest dostępna zarówno w modelach TERRASEM R3 i R4 oraz TERRASEN C4, C6, C8 i C9 oraz we wszystkich maszynach wyposażonych w podsiew nawozu. Za sekcją doprawiającą, a w siewnikach z podsiewem nawozu za redlicami nawozowymi znajduje się wał dogniatający, który pełni także rolę podwozia jezdnego siewnika na czas transportu. Składa się on z szerokich opon umieszczonych w offsecie, dzięki czemu podczas pracy nie ma efektu zbierania się gleby przed wałem. Zjawisko takie może występować na glebach lekkich lub w czasie pracy na nadmiernie uwilgotnionej glebie. Jedno koło – w zależności od rozstawu redlic – odpowiada za konsolidację gleby po trzech lub czterech talerzach uprawowych. Koła są wypełnione powietrzem, dostęp do nich jest bardzo łatwy, co ułatwia pracę podczas ewentualnej wymiany uszkodzonej opony, chociaż w warunkach pracy polowej zdarza się to niezmiernie rzadko. Bez względu na szerokość roboczą siewnika koła środkowej sekcji są jednocześnie wózkiem jezdnym na czas transportu. Jednak środkowa para kół tej sekcji jest unoszona ku górze, co umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się nawet z zasypaną do pełna skrzynią nasienną.

Precyzyjne redlice

Siewniki TERRASEM wyposażone są w redlice wysiewające Dual Disc, które są umieszczone na dwóch belkach szyny wysiewającej w odstępie 25 cm. Dzięki temu ich budowa jest identyczna, niezależnie od tego, czy znajdują się w przednim, czy tylnym rzędzie. Za sprawą takiej konstrukcji belki wysiewającej docisk działa na redlice w pierwszym i drugim rzędzie z jednakową siłą. Jest on regulowany hydraulicznie i może wynosić od 40 do 120 kg na redlicę, co umożliwia siew w każdych warunkach glebowych. Redlice są wyposażone w koła kopiująco-dogniatające, które pozwalają na zachowanie jednakowej głębokości siewu bez względu na warunki glebowe. Każda redlica Dual Disc składa się z dwóch talerzy, przy czym jeden z nich jest lekko przesunięty do przodu w stosunku do drugiego. Powoduje to wycinanie przez nie „rowka”, na którego dnie w oczyszczoną z resztek pożniwnych glebę są odkładane wysiewane w danej chwili nasiona. Dodatkową zaletą takiego ustawienia talerzy jest zachowanie odstępu w trakcie zużywania się talerzy wysiewających, co pozwala zużyć je do końca bez utraty jakości siewu.

Oszczędzanie wody

Technologia WAVE DISC pozwala na chronienie zasobów wody podczas pracy na glebach w nią ubogich. Talerze WAVE DISC nacinają wąski, bo około 5-centymetrowy pas gleby tylko w miejscu, gdzie ma pracować redlica siewna. Pozostała powierzchnia gleby jest nieuprawiana, co ogranicza parowanie i zatrzymuje wodę w pasach, które zachowują swoją strukturę i umożliwiają naturalny podsiąk wody z głębszych warstw. Dodatkowym atutem takiej uprawy jest wytworzenie w bruździe siewnej gleby o dobrej strukturze, dzięki czemu młode rośliny mogą się w niej optymalnie rozwijać. Za sprawą uprawy pasowej gleby ograniczana jest także jej erozja – zarówno wietrzna, jak i wodna, a przy silnych opadach deszczu znacznie minimalizowane jest zjawisko zaskorupiania gleby.

Dobry na trudne warunki

Nowe rozwiązanie WAVE DISC sprawdza się także w okresie wiosennym podczas pracy na glebach wilgotnych takich jak np. mady czy też czarnoziemy oraz rędziny. Podczas pracy na tego typu glebach WAVE  DISC nie przesuwa i nie miesza wierzchniej warstwy gleby, dzięki czemu nie występuje problem z jej doprawieniem. Nie zagłębia się także w glebie, co powoduje, że nie wyciąga na jej powierzchnię wilgotnych grud ziemi – to również przysparza kłopotów przy doprawianiu łoża siewnego. Gleba jest tylko nacinana i mieszana na szerokość talerza (5 cm) i na głębokość siewu, co stwarza optymalne warunki do wzrostu roślin. Takie właściwości pozwalają na wcześniejsze wejście w pole, a więc wcześniejszy siew. Szczególnie w przypadku zbóż jarych daje to możliwość zapewnienia dłuższego okresu wegetacji. Przekłada się to bezpośrednio na uzyskane plony, gdyż rośliny, mając więcej czasu na wzrost, po prostu lepiej plonują i są bardziej odporne na suszę.

Walka z chwastami

Zredukowanie uprawianej powierzchni na polu ogranicza kiełkowanie chwastów na polu w dwojaki sposób. Część chwastów takich jak wyczyniec polny, stokłosa czy owies głuchy to tzw. fotoblasty dodatnie, które do rozpoczęcia kiełkowania potrzebują impulsu światła. Uprawa wąskich pasów sprawia, że na powierzchni nieuprawianej nasiona znajdujące się w glebie nie dostaną informacji potrzebnej do zainicjowania kiełkowania. Dzięki temu ilość siewek chwastów będzie mniejsza, co spowoduje mniejszą ich presję na roślinę uprawną, a także pozwoli zna zmniejszenie ilości herbicydów stosowanych na polu. Z drugiej strony uprawione pasy nagrzewają się szybciej, przez co stwarzają optymalne warunki wzrostu dla roślin, natomiast pasy nieuprawnione nagrzewają się wolniej, dlatego nie stwarzają dobrych warunków do wzrostu chwastów. W wyniku tych zależności także można zredukować ilość stosowanych herbicydów. WAVE DISC dzięki zredukowaniu szczelin występujących na polu podczas uprawy pasowej ograniczają miejsca niezbędne ślimakom do dalszego rozwoju, co znacznie zmniejsza ich populację.

Przyjazny życiu glebowemu

Dodatkowym atutem sekcji WAVE DISC jest pozostawianie na powierzchni pola resztek roślinnych – stają się one doskonałym pokarmem dla dżdżownic, które mogą korzystać tylko z biomasy pozostawionej na powierzchni pola. Po przejściu resztek przez układ pokarmowy dżdżownic substancje odżywcze w nich zawarte są udostępnione w postaci koprolitów, z których rośliny mogą je pobierać bez przeszkód. Dżdżownice spulchniają glebę do głębokości nawet kilku metrów, a ich korytarze stanowią doskonałe trasy dla wzrostu korzeni roślin, które nie muszą tracić energii na pokonywanie oporów gleby. Resztki na powierzchni gleby osłaniają ją przed parowaniem i czynią bardziej odporną na suszę. Sprzyjają także rozwojowi szeroko pojętego życia glebowego w postaci mikroorganizmów i grzybów. Pozostawianie resztek pożniwnych na powierzchni gleby podczas uprawy sprzyja ich humifikacji, która jest procesem tlenowym i w jej wyniku powstają związki humusowe, które mają dodatni wpływ na pojemność sorpcyjną gleby. Większa pojemność sorpcyjna to lepsze właściwości gleby, odporność na suszę i wyższy potencjał plonowania.

Ekonomiczne rozwiązanie

Zredukowana uprawa gleby przy wykorzystaniu WAVE  DISC przynosi nie tylko pozytywny efekt w postaci ochrony gleby przed erozją czy zapewnieniu wzrostu życia glebowego, ale także daje rolnikowi oszczędności. Wynika to ze zmniejszenia powierzchni uprawianej, która przy rozstawie rzędów co 12,5 cm stanowi 36% całej powierzchni. Natomiast przy rozstawie rzędów co 16,7 cm stanowi już tylko 27 % całej powierzchni gleby.

Mniej obrabianej przez maszynę gleby oznacza, że można pracować szybciej, co pozwala zasiać większy areał w tym samym czasie. Jednocześnie siewniki TERRASEM wyposażone w WAVE  DISC mają około 15% mniejsze zapotrzebowanie na moc ciągnika z nim współpracującego. Przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa podczas pracy. W przypadku siewnika o szerokości 3 m i pracy na równych polach maszyna może współpracować z ciągnikiem o mocy już od około 100 KM.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.