- Wyniki za 2014 rok są zgodne z naszymi założeniami: pokazaliśmy rekordowe przychody na poziomie 224,1 mln zł i ponad 21 mln zł EBIT, co pozwoliło wypracować 15 mln zł zysku netto. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność koncepcji odbudowy polskiej marki Ursus i jej potencjał krajowy oraz zagraniczny - komentuje Karol Zarajczyk, prezes Ursus S.A.

W 2014 r. Ursus S.A. osiągnął rekordowy 51,5 proc. rdr (inflacja liczona "rok do roku") wzrost przychodów do poziomu 224,1 mln zł, tj. pochodna zwiększenia sprzedaży zagranicznej o 142,9 proc. rdr między innymi w związku z realizacją kontraktu w Etiopii (122,2 mln zł).

Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 102 mln zł, tj. wzrosła o 4,3 proc. rdr - co Ursus uznaje jako efekt braku środków na dofinansowanie zakupu maszyn dla rolnictwa z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

"W omawianym okresie spółka wykorzystała moce produkcyjne zakładów na realizację kontraktu etiopskiego, co wpłynęło na ograniczony potencjał produkcyjny przeznaczony na rynek krajowy" - czytamy w komunikacie Ursus S.A.

W 2014 r. spółka koncentrowała się także na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynkach skandynawskich i wschodnich.

Efekty rozwoju sprzedaży zagranicznej widoczne są również na rynkach pozaeuropejskich. W 2013 r. Ursus S.A. zawarł umowę z etiopską spółką METEC na dostawę w dwóch fazach łącznie 3 tysięcy ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych.

W ubiegłym roku, Grupa zrealizowała w pełni cztery transze pierwszej fazy umowy. Wartość sprzedaży w ramach kontraktu etiopskiego w 2014 r. wyniosła 84,6 mln zł. Obecnie URSUS jest w trakcie realizacji kolejnej piątej transzy pierwszej fazy umowy. Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln dolarów amerykańskich.

- Kontrakt dla firmy METEC to kluczowy projekt dla marki URSUS. W ramach realizacji projektu etiopskiego spółka rozwinęła również ofertę produktów, wzbogacając ją o ciągniki dostosowane do oczekiwań klientów w Polsce i na rynkach UE - dodaje Karol Zarajczyk, prezes zarządu.

Inwestycje w przyszłość

W ubiegłym roku spółka przeznaczyła ok. 17 mln zł na rozwój oferty i rozbudowę zaplecza produkcyjnego. W bieżącym roku Ursus planuje przeznaczyć kolejne 24 mln zł na inwestycje.

W 2013 r. Ursus podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ok. 8 mln zł na dofinansowanie projektu budowy nowoczesnego laboratorium R&D (badań i rozwoju, przyp. red.), którego celem jest zwiększenie innowacyjności procesów produkcyjnych i wzrost konkurencyjności oferty spółki. Całkowity koszt projektu to ok. 23,6 mln zł do realizacji w terminie do końca pierwszego półrocza 2015 r.