12 maja etiopska spółka METEC otworzyła montownię ciągników Ursus. Uruchomienie montowni wiąże się z realizacją podpisanego w 2013 r. kontraktu na dostawę 3 tys. ciągników, wyposażenie centrów serwisowych w Etiopii oraz dostawę części zamiennych. Uroczystego przecięcia wstęgi w czasie otwarcia zakładu dokonał Lech Wałęsa, były prezydent RP.

Montownia Ursusa została utworzona w mieście Adama i obecnie zatrudnia pracowników, z których większość przeszła szkolenia u inżynierów i techników z Polski. Dostarczenie pierwszej partii 1,5 tys. sztuk ciągników dla etiopskiej spółki METEC zostanie zrealizowane do końca czerwca br.

- Kontrakt z firmą METEC to wzorcowy projekt współpracy na rynku afrykańskim. Uruchomienie montowni w Etiopii pozwoli naszym partnerom na wdrożenie technologii opracowanej w Polsce oraz wykorzystanie wiedzy polskich konstruktorów i inżynierów w Afryce. Dla nas to możliwość zaistnienia na perspektywicznym rynku w oparciu o lokalnego partnera - mówi Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus S.A.

Jak podają przedstawiciele spółki Ursus, etiopski kontrakt to zasługa programu rządowego GO Africa promującego polskie przedsiębiorstwa na kontynencie afrykańskim. Podpisanie kontraktu z METEC poprzedziła dwustronna umowa rządu polskiego i etiopskiego, a Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił firmie METEC kredytu na zakup ciągników.  Jednocześnie Ursus podaje, że realizacja II części kontraktu jest zależna od decyzji polskiego rządu i przyznania kredytu dla firmy METEC na zakup ciągników Ursus.

W ubiegłym roku spółka zrealizowała znaczną część z I etapu umowy, obejmującą między innymi dostawę 1,5 tys. ciągników. Strona etiopska pozytywnie oceniła otrzymane produkty. Szczególnie ważna dla dalszej współpracy była możliwość transferu wiedzy i technologii.

Jednocześnie Ursus podaje, że realizacja II części kontraktu jest zależna od decyzji polskiego rządu i przyznania kredytu dla firmy METEC na zakup ciągników Ursus.

- Nasze produkty zostały bardzo dobrze ocenione przez odbiorcę i widzimy determinację ze strony etiopskiej do współpracy przy realizacji drugiej fazy umowy – mówi Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus S.A. Liczymy też na dalsze wsparcie polskiego rządu, które pozwoli nam kontynuować ten kluczowy projekt i stworzy szanse rozwoju na perspektywicznym rynku – dodaje.