Zanim przejdziemy do analizy oferty używanych siewników pneumatycznych, zastanówmy się, dlaczego warto się nimi zainteresować. To konieczne, bo świadomość ich zalet nie jest wcale powszechna, zwłaszcza trudno o nią wśród rolników, którzy nigdy z nich nie korzystali.

Siewniki pneumatyczne rywalizują o względy tylko z siewnikami mechanicznymi. Niestety, osoby, które nigdy nie używały siewnika pneumatycznego, często nie zdają sobie sprawy z jego zalet i wad. Na wielu forach internetowych można przeczytać liczne skrajne opinie, których skutkiem jest dość niejasny przekaz. Można wywnioskować z nich np., że wadą pneumatycznych siewników jest m.in. nierównomierny rozkład nasion, a także większe ryzyko awarii wynikające z bardziej skomplikowanej budowy. Trochę w tym prawdy, ale nie w każdym przypadku. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że siewniki pneumatyczne to dość ogólne hasło i konstrukcja maszyn poszczególnych producentów może się znacznie różnić.

WIĘKSZA SKRZYNIA ŁADUNKOWA

Zasadniczą zaletą siewników pneumatycznych jest to, że odległość redlicy od skrzyni nasiennej nie jest ograniczona grawitacją. W przypadku siewników mechanicznych skrzynia musi znajdować się właściwie nad samymi redlicami, tak aby ziarno pobrane przez aparat wysiewający dostało się do redlicy, swobodnie opadając. W przypadku pracy w zestawach powoduje to skupienie dość dużej masy na końcu maszyny. Na ogół nie jest to problem w przypadku siewników czy agregatów uprawowo-siewnych o małej szerokości np. 3 m. Jednak w budowie szerokich, wydajnych maszyn stało się to poważną przeszkodą. Wykorzystanie strumienia powietrza do transportu ziarna ze zbiornika do redlic stworzyło nowe możliwości. W siewnikach pneumatycznych zbiorniki mogą być przesunięte blisko ciągnika, dzięki czemu może wzrosnąć ich ładowność.