W poprzednim numerze „Farmera" w artykule GPS - moda, czy konieczność zostały nakreślone potencjalne możliwości wykorzystania systemu GPS w rolnictwie. Najczęściej system ten jest postrzegany jako narzędzie ułatwiające jazdę po pasach równoległych, co oznacza, że jest on zazwyczaj wykorzystywany do nawigacji. Ale jedną z najważniejszych cech niektórych tego rodzaju urządzeń jest możliwość zmiennego dawkowania nawozów VRA (z ang. Variable Rate Aplication). Obecnie na polskim rynku jest wiele paneli GPS rozbudowanych o taką funkcję, a także istnieje coraz szersza oferta rozsiewaczy przystosowanych do potrzeb precyzyjnego rolnictwa.

POTRZEBNE „OKO" I „RĘKA"
Zacznijmy od początku. Jaki jest cel VRA? Najczęstszą odpowiedzią jest: oszczędność. I jest to prawda, pod warunkiem, że pola w naszym gospodarstwie są przenawożone w poszczególne składniki mineralne. Dobra odpowiedź powinna brzmieć: celem zmiennego dawkowania nawozów jest racjonalne wykorzystanie i rozłożenie składników mineralnych według zmiennej zasobności pól i potrzeb poszczególnych gatunków roślin.

W poprzednim numerze „Farmera" opisaliśmy technologię generowania map zasobności i zmienności glebowej. Dla przypomnienia: pole podzielone jest na sektory, z których następuje pobór prób. Dzięki systemowi GPS operator widzi, w jakim sektorze pola się znajduje i ma możliwość przypisania numeru próbki gleby do danego fragmentu pola.
Posiadamy już mapy zmiennej zasobności naszych pól. Wiemy też, jaką roślinę chcemy posiać i jakie jest zapotrzebowanie na składniki mineralne, czyli mamy plan nawożenia rozpisany na poszczególne sektory. Teraz potrzebujemy narzędzi, które pomogą w realizacji celu. Potrzebne są „oczy", dzięki którym będziemy widzieli, gdzie jesteśmy i „ręki", która wysypie przypisaną dawkę nawozu w dany sektor. Oczy - to terminal GPS z możliwością zmiennego dawkowania nawozów, natomiast ręka - to rozsiewacz nawozów wyposażony w komputer, który powinna cechować możliwość komunikacji z terminalem GPS.
W Polsce jest już wiele gospodarstw rolnych, które od wielu lat sukcesywnie i z korzyścią stosują zmienne dawkowanie nawozów. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami GPS są terminale EDGE firmy AgLeader i CFX-750 firmy Trimble. Innym popularnym terminalem jest X-30 firmy Topcon Precision AG. W październiku br. Topcon Precision AG podpisała umowę o współpracy z firmą Amazone, dlatego z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, iż urządzenia Topcon będą współpracować z rozsiewaczami Amazone, na przykład Z-AM.