Po osiągnięciu dużych mocy przyszedł czas na rozbudowę układów przeniesienia napędu, które z jak najwyższą sprawnością przeniosą potężną moc i moment obrotowy na podłoże. Ciężar tego zadania spoczywa na barkach konstruktorów maszyn rolniczych, ale również inżynierów zajmujących się projektowaniem opon. Zadanie tych ostatnich jest dość trudne. Z jednej strony należałoby stworzyć oponę o dużej sztywności, która pozwoli na przenoszenie ogromnych obciążeń i zapewni pełne bezpieczeństwo agregatu podczas zadań transportowych z prędkościami dochodzącymi nawet do 70 km/h. Z drugiej zaś boki opony powinny być na tyle elastyczne, aby umożliwić oponie jak najszersze przyleganie do podłoża odkształcalnego, które bezpośrednio przekłada się na trakcję oraz stopień ugniatania gleby. Poza tym uwzględnić należy trwałość opony, która jest jednym z podstawowych kryteriów pozwalających firmom na osiągnięcie sukcesu na rynku.

DOBÓR CIŚNIENIA

W przypadku dużych ciągników rolniczych oraz kombajnów zbożowych nie ma wątpliwości co do słuszności stosowania opon radialnych. Zresztą w zakresie większych rozmiarów ogumienia niemal wszyscy producenci oferują jedynie opony o takiej konstrukcji. Oczywiście, poszczególne firmy mają indywidualne podejście do ogumienia, ale z reguły są one zbudowane z mieszanki tych samych składników. Sama konstrukcja opon również pozostaje niemal identyczna. Cechą wyróżniającą opony radialne jest umieszczenie warstw kordu wzdłuż linii toczenia opony pod całym bieżnikiem. Pozwala to na zwiększenie sztywności bieżnika opony przy jednoczesnym uwzględnieniu odpowiedniej elastyczności jej boków.

Mając do dyspozycji oponę radialną, musimy być świadomi, że jedynym kryterium pozwalającym na jej dopasowanie do konkretnych prac jest jej ciśnienie. To zaś powinno być dobrane w oparciu o rozmiar opony, jej nośność, charakter wykonywanych prac oraz moc maszyny, na której jest ona zamontowana. Bardzo często zdarza się, że nowy ciągnik rolniczy dostarczany na nasze podwórko wyposażony jest w ogumienie "dobite" do 2,2 bara. Jest to z reguły wartość maksymalna, która jest uzyskiwana na czas transportu maszyn. Obecnie większość opon w rozmiarach przeznaczonych do maszyn żniwnych czy dużych ciągników rolniczych przystosowana jest do pracy z ciśnieniem od 0,5 do 3,0 barów. Przy czym do prac transportowych stosuje się zwykle ciśnienie powyżej 1,5 bara. Podczas jazdy po podłożu odkształcalnym ciśnienie można zmniejszyć do poziomu nawet poniżej 0,6 bara. Ogólnie, do prowadzenia prac uprawowych przyjęło się stosować ciśnienie niższe niż 1 bar. Wartości z zakresu 1,2-1,6 bara są wartościami uniwersalnymi stosowanymi w maszynach, które często poruszają się po różnym podłożu.