W dzisiejszych czasach znacznie rzadziej niż kiedyś wykonuje się przejazdy robocze po polu ciągnikiem wyposażonym w sam wał. Nadeszła era agregatowania maszyn i w większości przypadków producenci maszyn lub rolnicy we własnym zakresie łączą maszyny w agregaty. Wały stały się również bardzo ważnym elementem podczas orki – wał doprawiający to znakomite uzupełnienie pracy pługa. Jest to bez wątpienia krok w przód. Stosowanie agregatów to mniejsze zużycie paliwa, oszczędność czasu, ochrona gleby (lepszy jeden przejazd niż trzy). Nowoczesne agregaty składają się z wielu elementów (przede wszystkim jest to uzależnione od przeznaczenia maszyny i od roli, jaką ma spełniać na polu), z których znajdujący się zwykle na końcu lub pod koniec maszyny wał jest najmniej doceniany. Nie można jednak bagatelizować jego znaczenia.

Trudny podział

Wielka rodzina wałów – bo tak można określić tę obszerną grupę maszyn – stale się powiększa. Można jednak dokonać głównego podziału urządzeń ze względu na budowę i przeznaczenie. Postaraliśmy się o to, klasyfikując większość wałów do pięciu grup. Pierwszą stanowią wały gładkie, drugą – strunowe (prętowe), trzecią – pierścieniowe, czwartą – oponowe, a piątą – pełne. Uwzględniając ich przeznaczenie, w pierwszej grupie powstają dwie podgrupy. Są to wały łąkowe i polowe. Wały gładkie odpowiedzialne są za ugniatanie i wyrównanie spulchnionej powierzchni gleby, w zależności od terminu wykonania takiego zabiegu wpływają również na lepsze podsiąkanie wody z głębszych warstw gleby i parowanie. Zabiegi wałowania wałami gładkimi stosuje się przed (ugniatanie, wyrównanie) lub po (podsiąkanie) płytkim siewie drobnych nasion. Dla nasion ważne jest, że dzięki zwiększeniu zagęszczenia gleby jej cząsteczki bardziej przylegają do nasion, umożliwiając im szybsze i równiejsze kiełkowanie. Wał gładki nie rozkruszy brył glebowych, a jedynie wciśnie je w ziemię. Wały gładkie najczęściej stosowane są niezagregatowane. Wały strunowe, zwane inaczej prętowymi, różnią się znacznie od gładkich. Przede wszystkim inna jest ich konstrukcja. Wał strunowy stanowią metalowe okręgi, na których pod kątem prostopadłym lub skośnie do kierunku jazdy zamontowane są różnego rodzaju pręty. Może być wał rurowy, skośny (struny pod kątem mniejszym niż 90 stopni), strunowy uzębiony, prętowy okrągły, prętowy wielokątny. Głównym zadaniem wałów strunowych jest zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby bez jej ugniatania. Wyrównują powierzchnię, kruszą ją, spulchniają i mieszają. Wały strunowe stosowane są często z kultywatorami i siewnikami. Najlepiej działają na glebach lekkich i średnich (nie zapychają się). Aby uzyskać lepszy efekt, wały strunowe często łączy się po dwa.