Celem pielęgnacji użytków zielonych jest przede wszystkim stworzenie możliwie jak najlepszych warunków wzrostu dla szlachetnych gatunków traw i roślin motylkowatych. Istotne jest w tym przypadku prawidłowe nawożenie łąk i pastwisk (głównie azotowe) oraz ich wapnowanie. Dostarczając glebie składników pokarmowych, stwarzamy warunki do wzrostu roślin szlachetnych, i tym samym ograniczamy udział roślin "prymitywnych" oraz niepożądanych. Jednak oprócz nawożenia bardzo duże znaczenie mają zabiegi pielęgnacyjne, takie jak: włókowanie, wałowanie czy podsiew. Abyśmy mogli cieszyć się dobrym plonem, niezbędne jest ich wykonywanie przez cały rok. Szczególnie ważny jest okres wiosenny, w którym rośliny "budzą się do życia".

WŁÓKOWANIE

Jednym z ważniejszych zabiegów wykonywanych na łąkach i pastwiskach jest włókowanie. Jego głównym celem jest wyrównanie powierzchni, rozgarnięcie kretowisk i innych nierówności, które mogą utrudniać m.in. koszenie oraz zbiór traw. Poza tym podczas włókowania oddziałujemy na darń łąkową, która jednocześnie pobudza się do wzrostu i krzewienia. Włókowanie najczęściej wykonuje się w okresie obsychania kretowisk. Są one wówczas najbardziej podatne na wyrównanie.

Włóki to niezbyt skomplikowane narzędzia. Do ich głównej ramy jest mocowana sekcja robocza, czyli tzw. siatka, zbudowana z żeliwnych elementów o różnym kształcie (m.in. okrągłych, owalnych, trójkątnych). Istotne znaczenie ma ich duża masa, która decyduje o agresywności równania i głębokości penetracji darni.

Oprócz włók z gładkimi elementami roboczymi dostępne są również narzędzia z elementami uzębionymi (niewielkie wypusty o długości od 0,5 do 2 cm). Ułatwiają one penetrację darni i umożliwiają jednoczesne podrywanie korzeni roślin, co pobu dza je do krzewienia. Wielu producentów oferuje włóki z dwustronną siatką, przez której obrócenie otrzymujemy sekcję roboczą "gładką", lub uzębioną.

Zazwyczaj żeliwne odlewy są montowane do przedniej części ramy za pomocą pojedynczych ogniw łączących. Warto natomiast wybierać włóki, w których sekcje robocze w tylnej części są montowane luźniej (np. na łańcuchach). Zapewnia to siatce możliwość dopasowania do terenu.