Wozy paszowe w ostatnich latach sprzedają się bardzo dobrze. Największą popularnością cieszą się mniejsze maszyny zaczepiane. Jednak coraz częściej pojawiają się także duże wozy samojezdne, przydatne w największych, wyspecjalizowanych gospodarstwach, gdzie jest wiele grup żywieniowych. Dzięki temu nie trzeba wykorzystywać ciągnika do przygotowywania i zadawania paszy, które mogą trwać wiele godzin.

Samojezdne paszowozy to maszyny o skomplikowanej budowie, w których skład wchodzi wiele podzespołów, co ma wpływ na wysoką cenę maszyn. Dlatego jest to ciągle jeszcze wąski segment rynku, na którym brakuje polskich producentów.

Sgariboldi

W ofercie włoskiej firmy Sgariboldi są między innymi modele: MAV i Monocombi. Pierwszy jest mniejszy i występuje w trzech wersjach: 2210 o pojemności zbiornika na paszę 10 m3, 2214 – 14 m3 i 2217 – 17 m3. Monocombi przeznaczony jest dla większych gospodarstw i ma pięć wersji: 3014 – 14 m3, 3017 – 17 m3, 3020 – 20 m3, 3022 – 22 m3 i 3026 – 26 m3. Inaczej niż w większości paszowozów innych producentów obydwa modele Sgariboldi mają poziomy system mieszania. Za pocięcie i wymieszanie paszy odpowiada pojedynczy ślimak z dwiema przeciwstawnymi spiralami zbiegającymi się w środku. Właściwe rozdrobnienie materiału mają zapewnić noże umieszczone w kilkucentymetrowych odstępach na krawędziach spirali i przeciwnoże wystające z płaszczyzny zbiornika. W jego środkowej części, gdzie zbiegają się spirale ślimaka, znajduje się zamykany hydraulicznie otwór wysypowy. Jako wyposażenie dodatkowe może zostać zamontowany nad przenośnikiem silny magnes dla bezpieczeństwa, gdyby w podawanej karmie znalazły się metalowe odpady. Dodatki paszowe można łatwo zaaplikować do mieszającej się paszy przez specjalny wsyp na tylnej ścianie. Załadunek paszy do komory mieszającej odbywa się przez wysięgnik z frezem, co pozwala na napełnienie zbiornika w kilka minut. Ilość załadowanego materiału kontroluje komputer zintegrowany z wagą. Kiedy zbiornik zostaje napełniony w 85 proc., operator jest informowany o tym dźwiękiem. Gdy waga przekaże sygnał o napełnienu zbiornika, załadunek automatycznie zostaje przerwany.