Przyczepy z Pronaru

Duży wybór przyczep specjalistycznych, w tym także do transportu bel, ma Pronar z Narwi. Firma oferuje serię pięciu przyczep o ładowności od 7,3 do niemal 14 ton. Ich zawieszenie jest oparte na resorach parabolicznych. Do wyboru są przyczepy dwuosiowe T022 i T025 o ładowności kolejno 7,3 i 9 ton. Na T024 zbudowaną na podwoziu typu „tandem” można załadować bele o łącznej masie
8,9 tony. Pozostałe dwa modele – T023 i T026 – to potężne platformy oparte na trzyosiowym układzie jezdnym (dwie osie z tyłu i oś skrętna z przodu). Konstrukcja pierwszej z przyczep została przystosowana do przewozu 7,3 ton. T026 to największy z modeli mogący zabrać ładunek o masie 14 ton.

Atutem przyczep jest nisko umieszczona platforma, co ułatwia załadunek i wpływa na dobre rozmieszczenie środka ciężkości. Wysokość od podłoża waha się w granicach 1,1–1,2 m. Tak niskie zawieszenie uzyskano dzięki kołom o niewielkiej średnicy, ale o szerokim ogumieniu, ważnym zwłaszcza na podmokłych lub torfowych łąkach. Platformy przyczep mają długość od 6,5 do niemal 10 m. W niewielkim zakresie długość powierzchni załadunkowej można regulować przez ustawienie ścianek, które mają wysokość 1,7 m, a do transportu lub garażowania można je złożyć. Szerokość przyczepy (2,45 m) pozwala na ułożenie bel w dwóch rzędach.

Wszystkie przyczepy wyposażone są w pneumatyczną, jednoprzewodową instalację hamulcową (dwuprzewodowa lub hydrauliczna na życzenie) i oświetleniową. Przystosowano je do transportu z prędkością 40 km/h.

Asortyment Warfamy

W ofercie Pol-Motu Warfamy znajdują się dwa rodzaje urządzeń przeznaczonych do zwózki bel. Jedno z nich to przyczepa T665 o ładowności 7 ton. Ma prostą konstrukcję opartą na dwuosiowym podwoziu, gdzie tylna oś jest resorowana. Przyczepą można transportować 22 bele o standardowych wymiarach 1,2x1,2 m. Na platformie układane są w dwóch rzędach i dwóch warstwach. Jeżeli transport nie odbywa się po drogach publicznych, można wówczas załadować aż 33 bele. Aby zwiększyć pojemność, wystarczy rozłożyć boczne przystawki, dzięki czemu mieszczą się trzy rzędy bel.

Przyczepa jest zwartą i stosunkowo lekką konstrukcją. Jej masa własna wynosi zaledwie 1890 kg. Załadunek ułatwia nisko umieszczona platforma. Jej powierzchnię od podłoża dzieli zaledwie 1,06 m.