Możliwość przeprowadzenia sprawnej uprawy pożniwnej, zapewniającej odpowiednie wymieszanie resztek pożniwnych, a także zerwanie podeszwy płużnej w przypadku wykorzystania jednej maszyny jeszcze nie dawno było niemal niemożliwe. Intensywne prace konstruktorów z Strom-Bednar zaowocowały w ostatnim czasie prezentacją kompaktowego kultywatora, którego główną zaletą jest wysoka uniwersalność. Wszechstronny kultywator Strom-Bednar Fenix_FO z czterema rzędami zębów, bo o nim mowa pozwala na sprawną uprawę gleby, niezależnie od jej zmienności oraz aktualnie panujących warunków.


Fenix jest wyposażony w zintegrowaną oś transportową, która pozwala na pracę bez tylnych wałków. Zapewnia to łatwą pracę również w bardzo trudnych warunkach polowych, a jesienią może zastąpić orkę.

Kostrukcja kultywatora została osadzona na sztywnej, 4-rzędowej ramie wykonanej z profili z profili o wymiarach 150x100 mm lub 120x120 mm. Odstęp między belkami wynosi 80 cm, a odstępy między zębami - 30 cm. Niezawodną pracę przy każdej ilości resztek pożniwnych ma zapewnić 86-centymetrowy prześwit pod ramą.

Charakterystyczną cechą kultywatora jest oś transportowa umieszczona w środku maszyny. Dzieki temu może ona skutcznie pracować nawet w konfiguracji bez wału doprawiającego (przykładowo pracując na mokrym podłożu lub jesienią zamiast orki). Ponadto oś jest umieszzona bliżej ciągnika, dzięki czemu ogranicza się obszar potrzebny do manwrowania.

W zależności od konfiguracji głębokość pracy maszyny może być również regulowana w pełni hydraulicznie. Prosta regulacja głębokości roboczej agregatów Strom-Bednar odbywa się również z wykorzystaniem hydro-klipsów.

Zęby chronią bezobsługowe zabezpieczenie przeciążeniowe. Są to dwie pionowe sprężyny z wyzwalającym naciskiem w zakresie od 450 do 700 kg. Konstrukcja zabezpieczenia umożliwia wychylenie sztywnych słupic na wysokość do 30 cm.

W zależności od warunków glebowych, pogodowych, a także charakteru prowadzonych prac na elementach roboczych zamontowany jeden z pięciu rodzajów elementów roboczych. Do płytkich upraw podorywkowych producent zaleca gęsiostópki o szerokości 28 cm. W przypadku uprawy gleby na głębokości do 30 cm warto skorzystać z możliwości szybkiego zamontowania dłut mulczujących z odkładnicą. Kombinacja ta, zapewnia intensywne mieszanie gleby w głębszych jej warstwach zachowując niskie opory elementów roboczych. Kompromisem pomiędzy dwoma rozwiązaniami może okazać się montaż dłut (o szerokości 60, 80 lub 100 mm) doposażonych w skrzydła, które zwiększają intensywność mieszania gleby i równomiernie podrywają pozostałości po zbiorach.