Duży wpływ na jakość zadawanej zwierzętom kiszonki lub sianokiszonki ma sposób, w jaki jest ona pobierana z silosu lub pryzmy. Jakość zależy w tym wypadku od staranności odcinania kolejnych porcji paszy. Staranne odcięcie porcji oznacza bowiem pozostawienie możliwie najbardziej wyrównanej powierzchni czołowej ściany silosu (pryzmy). Dzięki temu minimalizuje się możliwość wnikania powietrza do paszy. W przeciwnym razie, gdy porcje kiszonki są wyszarpywane, ryzyko wnikania powietrza do kiszonki jest znacznie większe. Zjawisko to, obserwowane na głębokości nawet metra, prowadzi do zainicjowania wtórnej fermentacji, zagrzewania się kiszonki, rozwoju pleśni i bakterii.

O wysokiej jakości paszy podawanej zwierzętom decyduje nie tylko odpowiednia zawartość składników pokarmowych, lecz także świeżość. Świeża porcja kiszonki lub sianokiszonki jest znacznie chętniej pobierana przez zwierzęta niż ta, która utraciła swoje walory smakowe i zapachowe. Dlatego najlepiej jest codziennie pobierać świeżą porcję paszy z silosu lub pryzmy tylko w takiej ilości, którą będzie można skarmić w ciągu doby. Codzienne wycinanie bloków z sianokiszonką, szczególnie gdy wykorzystuje się narzędzia ręczne, jest bardzo uciążliwe i pracochłonne. Jest znacznie łatwiejsze, jeśli stosuje się specjalistyczny sprzęt – wybieraki do kiszonek.

Wybieraki montowane
Produkowane są wybieraki montowane bezpośrednio na trójpunktowym układzie zawieszenia, a także przystosowane do montażu w miejsce szufli ładowacza czołowego. Zaletą tego drugiego rozwiązania jest możliwość wyższego podniesienia urządzenia, co ułatwia wycinanie bloków kiszonki lub sianokiszonki z silosów lub pryzm o większej wysokości (2,5–3 m w wypadku typowego ładowacza). Oferta wybieraków montowanych w ten sposób jest tym bardziej interesująca, że ładowacz czołowy bywa w wielu gospodarstwach hodowlanych podstawową maszyną do prac inwentarskich.