Agregaty uprawowo-siewne należą do grupy maszyn wieloczynnościowych. Jak sama nazwa wskazuje, wykonują one jednocześnie kilka czynności agrotechnicznych wchodzących w zakres jednego zabiegu, w tym wypadku siewu. Agregaty uprawowe mogą być czynne lub bierne, wyposażone w różnego rodzaju zęby, dodatkowe spulchniacze podglebia i wały zagęszczające. Stosowane są siewniki mechaniczne lub pneumatyczne, zwane też mechaniczo-pneumatycznymi. Duża część agregatów, zwłaszcza mniejszych, jest przystosowana do pracy samodzielnej, czyli osobno maszyna uprawowa i osobno siewnik.

Dobór zestawu

Jak zestawić agregat uprawowo-siewny? Przede wszystkim maszynę trzeba dopasować do źródła energii, czyli ciągnika, tak aby przy maksymalnym wykorzystaniu nie powodowała przeciążenia traktora. Przyjmuje się, że dobrze dopasowany agregat wykorzystuje podczas pracy 80–90 proc. mocy nominalnej ciągnika. Dla maszyn o bardziej zwartej budowie dobór ciągnika jest bardziej elastyczny. W dużym stopniu wpływ na jego współpracę z maszyną mają warunki agrotechniczne, czyli rodzaj gleby, wilgotność, stan podłoża itp. Równie ważny okazuje się uciąg, ale ten z reguły jest proporcjonalny do mocy. Silniejsze ciągniki mają większą masę, szersze ogumienie, co wpływa na zmniejszanie poślizgu kół.

Kupując agregat zawieszany, należy go dopasować do udźwigu ciągnika, z którym ma być sprzęgnięty. To niełatwe zadanie. Maksymalny udźwig trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) podawany jest zazwyczaj na końcach ramion. Podczepione narzędzie, mimo że może mieć masę o wiele mniejszą niż udźwig TUZ, ma określoną długość i w rzeczywistości nacisk na ramiona podnośnika bywa nawet kilkakrotnie większy. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że masa agregatu dodatkowo zwiększy się, gdy zostanie napełniony siewnik. Przy pracy z ciężkimi narzędziami przód ciągnika jest znacznie odciążony. W takiej sytuacji konieczne staje się zastosowanie dodatkowych obciążników na ramie lub kołach.

Siew mechaniczny

Zdecydowaną większość agregatów uprawowo-siewnych tworzą maszyny uprawowe połączone z siewnikami mechanicznymi. Z firm krajowych prosty zestaw uprawowo-siewny ma w swojej ofercie brodnicki POM Ltd. Maszyna składa się z siewnika Cami o szerokości roboczej 3 m (niedługo mają być dostępne 2,7 m i 4 m) w wersji zawieszanej (Z) i nadbudowywanej (N) na agregacie U 644.