Państwowa Inspekcja Pracy w 2011r. zanotowała 141 wypadków przy pracy w miejscu magazynowania, w wyniku których poszkodowanych zostało 158 osób. Większość niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych jest niewłaściwą organizacją pracy oraz błędem człowieka. Brak odpowiednich kwalifikacji pozwalających identyfikować zagrożenia, lekkomyślność, brawura, nieuwaga czy zmęczenie operatorów wózków widłowych może nieść za sobą poważne konsekwencje.

To od prawidłowej organizacji i nadzoru pracy, a także od doświadczenia i kompetencji operatorów zależy poziom bezpieczeństwa w magazynie.

Najczęstsze błędy

Przykładów lekkomyślnych zachowań operatorów można wymieniać wiele. Począwszy od niedozwolonego podnoszenia na widłach innych pracowników, poprzez pozostawianie czynnego wózka bez nadzoru, na brawurowej jeździe skończywszy. Do powszechnych praktyk należy przekraczanie obowiązujących ograniczeń prędkości i nadmierny pośpiech podczas manewrowania ładunkiem. Niewłaściwe odstawienie towaru na regał kończy się w najlepszym wypadku jego uszkodzeniem, w najgorszym - upadkiem z wysokości i przygnieceniem człowieka.

Konsekwencje błędów popełnianych przez operatorów ponoszą wszyscy: sam operator, osoby postronne oraz przedsiębiorstwo. Dlatego tak istotne jest prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu BHP z uwzględnieniem zasad przestrzegania przepisów dotyczących eksploatacji wózków widłowych.

Świadomość niebezpieczeństwa

Podstawowym obowiązkiem operatorów jest prawidłowa identyfikacja zagrożeń oraz dostosowanie do nich sposobu jazdy. Dlatego tak istotną rolę odgrywa udostępnienie pracownikowi wiedzy w zakresie ciężaru i rodzaju transportowanych ładunków oraz stanu technicznego nawierzchni dróg przejazdu wózka. Posiadając informacje dotyczące maksymalnego udźwigu wózka i ciężaru ładunku, operator nie może podjąć decyzji o transporcie towaru cięższego, niż pozwalają na to możliwości sprzętu. Pracownik musi mieć świadomość, że to od jego oceny sytuacji uzależnione jest tempo pracy. Prędkość pojazdu należy dostosować do warunków - zwłaszcza jeśli powierzchnia jest śliska lub mokra. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pokonywania zakrętów, przede wszystkim w miejscach ograniczonej widoczności. Dopuszczalne w takiej sytuacji jest stosowanie sygnałów dźwiękowych.