We wcześniejszych dekadach pierwszoplanowym zadaniem było przede wszystkim terminowe i dobre jakościowo wykonanie prac przy użyciu nowoczesnych maszyn rolniczych. Teraz, obok rosnących kosztów paliwa bodźcem do tej trwającej do dzisiaj dyskusji były również wynikające z polityki ekologicznej wymogi dotyczące redukcji emisji spalin, które od 1997 roku, z chwilą uchwalenia dyrektywy 97/68/WE (dotycząca ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach; przyp. red.) odnoszą się również do mobilnych maszyn rolniczych.

Rozwiązania techniczne pozwalające na spełnienie wymogów ustawy o redukcji emisji spalin oraz wdrażana dodatkowo optymalizacja zarządzania silnikiem, zmierzająca do zmniejszenia zużycia paliwa, zajmują od tego czasu coraz więcej miejsca w aktywności badawczej i rozwojowej producentów silników, ciągników i samojezdnych kombajnów rolniczych. Aktualna wiedza, czerpana z praktyki rolniczej oraz odpowiednich badań, pozwala na wysnucie wniosku, że sama tylko dalsza optymalizacja silników spalinowych nie doprowadzi do istotnego wzrostu wydajności diesla.

Dla osiągnięcia tego celu bardziej sensowne jest holistyczne podejście do tematu, które poprzez kilka etapów jak np. optymalizacja procesów w układzie napędowym, optymalizacja procesów technologicznych poszczególnych elementów maszyn, następnie całej maszyny i wreszcie systemu maszyn bierze na koniec pod uwagę cały proces produkcji rolniczej. Ta podstawowa myśl zostanie poniżej rozwinięta na przykładzie aktualnych nowości technicznych, wyróżnionych medalami Agritechnica.

Jako przykład udanej optymalizacji procesów w układzie napędowym może posłużyć tu hybrydowa ładowarka firmy Merlo. Według danych producenta zastosowany w niej system napędu hybrydowego umożliwia redukcję mocy silnika diesla z ≥100 kW do 56 kW oraz wzrost wydajności diesla sięgający, w zależności od cyklu roboczego, do 30 proc. Zastosowanie tego typu systemów powoduje podwyższenie zarówno współczynnika sprawności napędu jak i wydajności procesu dzięki lepszej sterowalności i możliwości regulacji napędu.