W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w rozwoju automatycznej oceny tusz wołowych i osiągnął on satysfakcjonujący poziom, a tym samym został wprowadzony w wielu krajach na całym świecie. Obecnie trwa proces kalibracji oraz wdrażania systemu obiektywnej oceny tusz wołowych w Polsce.

Obiektywna zautomatyzowana ocena tusz wołowych WSVIA, whole side video image analysis, polega na analizie bocznej części tuszy powieszonej za ścięgno Achillesa. Ocena ta wykonywana jest przed stężeniem pośmiertnym tuszy, a praca urządzenia jest zsynchronizowana z linią ubojową - niektóre technologie mają możliwość klasyfikacji ok. 1 000 sztuk na godzinę przy jednocześnie szybkiej dostępności uzyskanych wyników. Przez ostatnie lata trwały badania nad udoskonaleniem tej metody oceny tusz, a najnowsze urządzenia zajmują stosunkowo małą powierzchnię i dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa przebudowa linii ubojowych, czyli ponoszenie dodatkowych kosztów.

Urządzenia wykonują zdjęcia ocenianej tuszy, które następnie są poddane komputerowej analizie. Niektóre modele wykonują zdjęcia trójwymiarowe, co zwiększa precyzję i dokładność wyników oceny. Aparatury służące do oceny tusz wołowych są proste w obsłudze i niezawodne w swojej pracy, a ponadto charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji. Dzięki stałemu kontaktowi on-line z producentem istnieje możliwość weryfikacji i naprawy wszelkich nieprecyzyjnych zapisów danych i wyników oceny w bazie urządzenia.

Wykonano wiele badań dotyczących wykorzystania systemu VIA do obiektywnej oceny tusz lub ich partii. Stwierdzono wyższą dokładność metody VIA w porównaniu do USG w odniesieniu do oceny powierzchni oka, ogólnej klasyfikacji EUROP oraz wydajności głównych wyrębów tuszy. Potwierdzono także, że technologia VIA umożliwia ustalenie barwy mięsa (która jest związana z jego smakowitością) oraz powierzchnię MLD - mięśnia najdłuższego grzbietu, a tym samym przyczynia się do poprawy dokładności systemu klasyfikacji tusz.

W latach 80. wykonano jedne z pierwszych doświadczeń z wykorzystaniem technologii VIA pod kątem jej przydatności do obiektywnej klasyfikacji tusz zarówno dla celów naukowych, jak i komercyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono wyższą lub/i przynajmniej równą w porównaniu do wykwalifikowanych klasyfikatorów dokładność tej metody w określaniu poziomu umięśnienia tuszy.