Przystosowanie kombajnu zbożowego do zbioru kukurydzy na ziarno polega zasadniczo na zastąpieniu zespołu żniwnego do zbioru zbóż przez adapter obrywający kolby. Dodatkowo uzupełnia się zespół młócący elementami wspomagającymi proces omłotu, wymienia się sita, przeprowadza się nastawienia głównych zespołów roboczych kombajnu. W celu przygotowania kombajnu do zbioru kukurydzy na ziarno należy najpierw wymontować z kombajnu zbożowego (na przykładzie „Bizon Rekord”) następujące zespoły i części: zespół żniwny, przenośnik pochyły, pas napędowy, napinacz pasa, chwytacz kamieni, klepisko, ruszt klepiska, dolne sito żaluzjowe, górne sito żaluzjowe, sito kłosowe.

W miejsce wymontowanych zespołów należy zainstalować wyposażenie specjalne kombajnu, czyli elementy niezbędne ze względów technologicznych do zbioru kukurydzy na ziarno.

Adapter

Adaptery do zbioru kukurydzy mają różną formę konstrukcyjną. Firmy produkujące kombajny do zbioru zbóż i kukurydzy na ziarno oferują adaptery, które są najczęściej wyposażone w rozdrabniacze łodyg. Do nich należy m.in. firma Case New Holland w Płocku, która produkuje adaptery do kombajnów New Holland i Bizon. W warunkach europejskich i polskich najbardziej rozpowszechnione są adaptery obrywające kolby kukurydzy typu Klado i Geringhoff.

Adapter do zbioru kolb montuje się w miejsce zespołu żniwnego i przenośnika pochyłego. Umożliwia on jednoczesny zbiór 4–8 rzędów kukurydzy o rozstawie 0,75 m między rzędami. Najlepsze efekty, ze względu na łatwość prowadzenia maszyny, uzyskuje się przy tej rozstawie rzędów. Adapter, podobnie jak zespół żniwny, od dołu jest podparty cylindrami hydraulicznymi, co umożliwia regulację wysokości położenia adaptera w kierunku pionowym. Wysokość podnoszenia adaptera jest ograniczona popychaczem umieszczonym nad przenośnikiem pochyłym. Popychacz sprzęgnięty jest z układem dźwigni sterujących podnoszeniem adaptera znajdującego się pod pomostem kombajnisty w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem kombajnu.