Rozładunek ziemniaków i ich dalszą obróbkę ułatwia tzw. kosz przyjęciowy, zwany też zasobnikiem lub bunkrem dozującym, który usprawnia napełnianie przechowalni. Do kosza wysypywane są ziemniaki z przyczep z tylnym lub bocznym wywrotem, bo produkowane są kosze różnego kształtu i pojemności (do kosza można też opróżniać tzw. skrzyniopalety). Wyposażone są w krótki przenośnik taśmowy gumowy z zabierakami (progami), który podaje bulwy z kosza na kolejne przenośniki, napełniające magazyn, lub na linię do wstępnego sortowania. Ziemniaki można bowiem wstępnie posortować zaraz po wykopkach, dzięki czemu poszczególne sektory przechowalni zajmują ziemniaki o różnym kalibrażu. Ułatwi to potem poddawanie ich dalszej obróbce i konfekcjonowaniu, zwłaszcza gdy odbiorca potrzebuje większej ilości towaru określonej wielkości. Możliwość sortowania ziemniaków zaraz po wykopkach zależy od organizacji pracy, posiadanych maszyn i wydajności sortowników. Spotyka się na przykład bunkry przyjęciowe, umożliwiające nie tylko odsiewanie ziemi, ale i wstępną kalibrację ziemniaków. Duże profesjonalne linie sortujące osiągają wydajność kilkudziesięciu ton na godzinę, podczas gdy pojedyncze sortowniki czy zestawy sortujące – kilka do kilkunastu ton.

Niezależnie od momentu sortowania czy jego skali stosowane są urządzenia tego samego typu: najczęściej sortowniki rolkowe lub sitowe. Maszyny pierwszej grupy zbudowane są z szeregu rolek metalowych lub wałków z krążkami gumowymi, o regulowanym rozstawie, które zapewniają minimalny stopień uszkodzeń. Sortowniki rolkowe osiągają wydajność nawet do 14 t/h. Sortowniki sitowe to maszyny wyposażone w prostokątne wymienne sita prętowe o różnej wielkości oczek, przez które przelatują coraz mniejsze ziemniaki. W wyposażeniu jest zwykle kilkanaście sit, ale jednocześnie mogą być zamontowane maksymalnie 4 (w tym jedno stałe). Zależnie od powierzchni separacji pojedyncze sortowniki osiągają wydajność 3–5 t/h, a wielositowe – od 8 do 14 t/h. Większość modeli pozwala uzyskać do 4 sortów ziemniaków. Spotyka się też sortowniki sitowe bębnowe.