Orka zimowa to jeden z najbardziej istotnych zabiegów agrotechnicznych właściwie „podsumowujący" cały sezon agrotechniczny. W długiej historii wykonywania tego zabiegu doświadczenia związane z jego wykonywaniem w „ostrą skibę" lub z równomiernym rozłożeniem skib na polu były różne.

- Wyniki wieloletnich badań w zakresie orki nie są jednoznaczne. Prezentują przy tym zarówno dodatnie, jak i negatywne z punktu widzenia gleby skutki pracy w „ostrą skibę". Te zaś zależą od wielu innych czynników, jak choćby od tego jaka nadejdzie zima - mówi prof. dr hab. Stanisław Lenart, z SGGW w Warszawie.

Niestety w ciągu ostatniego dziesięciolecia ze względu na zmiany klimatyczne w sposób istotny zmieniły się warunki typowej dla naszego obszaru zimy. Rzadko kiedy mamy do czynienia z zimami, w których mróz obecny jest niemal nieustannie w okresie kilku miesięcy. Zaznaczyć należy, że jego działanie jest bardzo istotne i w znaczący sposób wpływa na kształtowanie struktury gleby. Coraz częściej spotykamy się natomiast z zimami, w których gleba narażona jest na naprzemienne działanie niewielkiego mrozu oraz opadów deszczu i śniegu.

M.in. ze względu na ten fakt wykonywanie orki „na sztorc" jest uzasadnione dla gleb ciężkich. Potwierdza to zresztą prof. dr hab. Stanisław Lenart, choć jego zdaniem dotyczy to bardziej gleb zlewnych aniżeli ciężkich.

- Wyrównanie powierzchni gleb zlewnych przed zimą może spowodować ich zbyt mocne zagęszczenie. To w połączeniu z działaniem opadów atmosferycznych może doprowadzić do znacznego rozlasowania gleby nawet na znacznych głębokościach. Może się zatem okazać, że na wiosnę powierzchnia takiego pola jest zbyt mocno zagęszczona i wymaga ona dodatkowych zabiegów, a w skrajnych przypadkach powtórnej orki. Pozostawienie w takim przypadku „ostrej" skiby uchroni nas przed rozlasowaniem gleby - mówi prof. dr hab. Stanisław Lenart.

Jak zatem przygotować się do wykonywania orki „na sztorc" na glebach ciężkich? To zadanie okazuje się być dość trudne dla pługów najnowszej konstrukcji. Są one z reguły wyposażane w odkładnice cylindroidalne bądź śrubowe, rzadziej półśrubowe. Elementy te wyróżniają się sporą długością, która pozwala na pełny obrót skiby i jej równomierne odłożenie i wyrównanie na całej długości. Dodatkowo orki w „ostrą skibę" nie ułatwi również aktualne ustawienie pługa, który w większości przypadków nie tak dawno wykorzystywany był do wykonywania równej orki siewnej.