Zimą ciągnik przydaje się w wielu pracach w obejściu, szczególnie związanych z obsługą produkcji zwierzęcej. Codzienne obowiązki, to także codzienna potrzeba uruchamiania ciągnika. Rozpoczęciu pracy każdego dnia powinien towarzyszyć jak najmniejszy stres, a to jest możliwe wówczas, gdy o każdej porze ciągnik da się bezproblemowo uruchomić.

Niewątpliwie sprawności uruchamiania ciągnika w okresie zimowym sprzyja jego garażowanie w zamkniętym, w najlepszym przypadku ogrzewanym pomieszczeniu. Zazwyczaj jest to jednak niemożliwe, więc w okresie niskich temperatur, w sytuacji pozostawiania ciągnika pod wiatą lub w najgorszym przypadku „pod chmurką”, trzeba zwrócić uwagę na działanie i obsługę kilku zespołów roboczych pojazdu.

 

UKŁAD SMAROWANIA

Niskie temperatury powietrza w okresie zimowym przekładają się na wzrost gęstości oleju w silniku i układzie przeniesienia napędu, co z kolei prowadzi do zwiększenia oporów działania wybranych elementów roboczych silnika w czasie jego uruchamiania. Aby zmniejszyć te opory, zalecane jest korzystanie z oleju sezonowego, w tym przypadku oleju zimowego, charakteryzującego się mniejszą gęstością w porównaniu z olejem letnim lub wielosezonowym.

Oleje do smarowania silników w okresie zimowym obejmują sześć klas (0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W). Im niższa cyfra w oznaczeniu, tym rzadszy olej i łatwiejsze uruchomienie silnika zimą. Olej o symbolu 0W charakteryzuje się przystosowaniem do pracy przy minimalnej temperaturze rzędu -30 stopni. Oczywiście dobierany olej musi być zgodny ze specyfikacją wydaną przez producenta ciągnika.

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kluczowym warunkiem decydującym o uruchomieniu ciągnika w okresie niskich temperatur jest zapewnienie wysokiej sprawności działania układu elektrycznego, przede wszystkim zaś akumulatora. Wysokie wymagania stawiane jakości pracy akumulatora mogą być spełnione jedynie wówczas, gdy zachowa się jego odpowiednie parametry techniczno-eksploatacyjne, z których do najważniejszych zalicza się przede wszystkim stopień naładowania ogniw.

Stopień naładowania ogniw decyduje o zdolności oddawania chwilowych wysokich natężeń prądu przy rozruchu silnika, co ma decydujący wpływ na skuteczność uruchomienia pojazdu. Użytkownik jest w stanie określić stopień naładowania ogniw akumulatora na podstawie ich napięcia pracy i gęstości elektrolitu.