Najważniejszą nowością wśród żółto-niebieskich kombajnów jest wprowadzenie III generacji serii CX 7 i 8 składającej się z modeli: 7.80, 7.90 (5 klawiszy) oraz 8.70, 8.80, 8.90 (6 klawiszy) oraz nowego modelu CX8.85 o mocy maksymalnej 449 KM. Nowe, prostsze oznaczenia nawiązują do symboli wzorem serii TC i CR. Przykładowo model CX7080 nosi teraz oznaczenie CX7.80. Pierwsza liczba: "7" lub "8" informuje o liczbie klawiszy - odpowiednio 5 lub 6. Oznaczenie po kropce świadczy o pozycji w danej gamie, przede wszystkim pod względem mocy silnika.

W nowej serii kombajnów już z zewnątrz uwagę zwraca duża kabina Harvest Suite Ultra zapożyczona z modeli o omłocie rotorowym z rodziny CR. Obok podstawowego monitora IntelView IV informującego o parametrach i ustawieniach kombajnu może być zamontowany drugi wyświetlacz służący do monitorowania i sterowania prowadzeniem równoległym oraz wyświetlania obrazu z kamer.

Kolejne zmiany obejmują zespół żniwny. Konstrukcja podajnika pochyłego została wzmocniona, dzięki czemu dwa największe modele CX8.85 i CX8.90 mogą współpracować nawet z 12,5-merowym hederem z wysuwaną podłogą Varifeed. Automatyczne poziomowanie poprzeczne przyrządu żniwnego odbywa się za pomocą siłowników sterujących ruchomą ramką na czole podajnika pochyłego. Nowością w zespole separującym jest zastosowanie klepiska typu segmentowego, co ułatwia przystosowanie kombajnu do zbioru poszczególnych gatunków roślin w krótszym czasie bez potrzeby demontażu podajnika pochyłego. Pozostałe parametry zespołu omłotowego nie uległy zmianie.

Producent zapewnia, że w stosunku do poprzednich wersji kombajnów w nowych maszynach wydajność czyszczenia ziarna wzrosła nawet do 20 proc. (bez zmiany powierzchni kosza sitowego). Do wzrostu wydajności ma się przyczynić m.in. system Opti-clean znany z modeli CR. Jego działanie polega na zmieniającej się wysokości kaskady pomiędzy podsiewaczem a sitem w trakcie każdego suwu. Jednocześnie w miarę wzrostu odległości między podsiewaczem a sitem wzrasta objętość powietrza czyszczącego podawanego przez wentylator. Podsiewacz oprócz ruchu posuwisto-zwrotnego wykonuje ruch podbijający, który ma za zadanie segregować frakcje lżejsze od cięższych (ziarno przemieszcza się w dolnej części podsiewacza). Straty ziarna na sitach podczas jazdy na pochyłościach ogranicza system poziomowania podsiewacza oraz kosza sitowego. Separację pozostałości ziaren w kłosie wspomaga system zmiennych prędkości klawiszy Opti-Speed dopasowujący się do pochylenia kombajnu (podczas zjazdu z góry prędkość wytrząsacza klawiszowego wzrasta) i rodzaju zbieranej rośliny. Zbiornik ziarna w dwóch flagowych modelach został zwiększony z 11500 do 12500 l, a opróżnianie zbiornika we wszystkich kombajnach CX 7 i 8 trwa krócej niż 2 minuty dzięki prędkości wyładunku 125 l/s.