Wprowadzane rozwiązania techniczne w maszynach pełnią różnorakie funkcje: od usprawnienia pracy, poprzez zwiększenie wydajności, kończąc na podniesieniu jakości wykonywanej czynności. Oprysk jest zabiegiem wymagającym szczególnej uwagi. Wykonując go, wpływamy nie tylko na uprawianą roślinę, ale w dużej mierze na środowisko naturalne. Jednak nawet przestrzegając wszelkich zaleceń dotyczących oprysku, nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jakości wykonanego zabiegu. Wpływ na to ma wiele czynników. Najczęściej jest to niedoskonałość sprzętu, jakim dysponujemy. Firmy produkujące sprzęt przeznaczony do chemicznej ochrony roślin oferują wiele rozwiązań poprawiających jakość pracy, jednocześnie ułatwiając obsługę urządzenia.

OCENA SPRZĘTU, KTÓRYM DYSPONUJEMY

Podejmując decyzję o modernizacji posiadanego przez nas opryskiwacza, należy rozważyć przede wszystkim bilans ekonomiczny takiej operacji. W zależności od zakresu prac i ilości elementów, które będą musiały być wymienione, taka przebudowa może być na granicy kosztu zakupu nowej maszyny.

Należy oszacować, czy doinwestowując swój stary sprzęt, uzyskamy taką samą użyteczność, jaką oferuje nowe urządzenie. Decyzja o poczynieniu inwestycji musi być przemyślana i oszacowana dokładnie dla konkretnego przypadku. Wiele zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć, oraz od modyfikacji, jakie musimy poczynić, wynikających ze stanu technicznego sprzętu.

WYDAJNA POMPA

Sercem opryskiwacza jest pompa. Jej stan oraz zużycie mają ogromny wpływ na pracę całej maszyny. Cena nowej pompy zależy głównie od jej wydajności. Modele o wydatku 125 l/min można kupić za ok. 2 tys. zł. Im większy wydatek, tym wyższa cena (3,5 tys. zł za pompę 170 l/min; 4,6 tys. zł - 260 l/min). Dobór pompy jest bardzo ważny, szczególnie gdy planujemy powiększyć belkę roboczą, zastosować dodatkowe elementy będące odbiornikami ciśnienia czy też stosować rozpylacze większego kalibru. Minimalną wydajność pompy można orientacyjnie obliczyć, mnożąc liczbę rozpylaczy przez średni wydatek pojedynczej końcówki (przyjmuje się średnio 3,5 l/min na jeden rozpylacz).

Wymiana pompy nie zawsze jest konieczna, czasem wystarczy regeneracja tej, która aktualnie jest zainstalowana. Myśląc jednak w kontekście powiększenia belki, wydajniejsza pompa jest zazwyczaj niezbędna.