Zaczynając od początku, czyli od rozszyfrowania nazwy: turbosprężarka to połączenie turbiny i sprężarki. Już z nazwy dowiadujemy się, że tak naprawdę jest to urządzenie składające się właśnie z tych dwóch elementów o zbliżonej konstrukcji. Turbina, określana jako część gorąca, zapewnia niezbędną do działania sprężarki (części zimnej) energię, która jest odzyskiwana ze spalin.

Aż jedna trzecia energii, którą uzyskuje się ze spalania paliwa w silniku, jest dysypowana, a więc marnowana wraz ze spalinami. Turbosprężarka korzysta z tej energii, która dzięki wprawieniu wirnika turbiny w ruch, może być przekazana wałkiem do sprężarki.

W sprężarce zachodzi dokładnie odwrotny proces. Łopatki wirnika sprężają powietrze z układu dolotowego, dzięki czemu można doprowadzić go więcej do komory spalania. W przypadku silnika o zapłonie samoczynnym, pracującym zgodnie z cyklem Diesla umożliwia to podniesienie mocy i zmniejszenie zużycia paliwa dzięki zwiększeniu sprawności owego cyklu.


Podstawowe typy turbosprężarek

Jak każdy element, także turbosprężarki można podzielić ze względu na wiele czynników. Najpowszechniejszym podziałem turbosprężarek jest podział ze względu na sterowanie ilością dostarczanego powietrza. Jest to jednocześnie podział, w którym mamy do czynienia z wyodrębnieniem różnych odmian konstrukcyjnych, a więc budowy turbosprężarek.

Najprostszą wersją, jest turbosprężarka o przepływie swobodnym (ang „Freeflow”), czyli pozbawiona jakiegokolwiek systemu sterowania. Takie turbosprężarki były stosowane już w latach 40. ubiegłego wieku, w autach ciężarowych, pojazdach wojskowych, a później także w maszynach roboczych.

Turbosprężarka o przepływie swobodnym składa się z dwóch podstawowych części (turbina i sprężarka), ich obudów, wałka łączącego, łożyska ślizgowego oraz pozostałych elementów takich jak: uszczelnienia itp. W tym typie turbosprężarki, ilość powietrza, jakie będzie dostarczane do silnika (doładowanie) jest z góry ustalone i zależy jedynie od ilości dostępnych spalin (obrotów silnika). Zaletą jest oczywiście prosta budowa i wysoka niezawodność, zaś wadą obniżona elastyczność przy niskich prędkościach obrotowych.