Pierwszą rzeczą, bez której nie powinniśmy wyruszać w pole jest zadbanie o aktualny przegląd techniczny opryskiwacza. Jest on wymagany przepisami prawa a jego spełnienie nie jest kosztowne (cena przeglądu wykonywanego raz na 3 lat nie przekracza obecnie 120 zł) w stosunku do późniejszych ewentualnych sankcji za jego brak.

Oczywiście nie można ograniczać się tylko do przeglądu raz na kilka lat, ale dbać o sprawność maszyny na bieżąco, dokonując kontroli funkcjonowania poszczególnych zespołów maszyny, czystości filtrów zbiornika, poziomu oleju w pompie itp.

Jeśli uporamy się już ze sprawdzeniem opryskiwacza możemy przystąpić do przygotowania cieczy roboczej. Na początek należy zapoznać się z opisem na etykiecie, zamieszczonej na opakowaniu preparatu. Trzeba zwrócić uwagę na takie parametry jak dawka cieczy roboczej na 1 ha, dawka preparatu na 1 ha czy zalecany rozpylacz.

Następnie wybieramy odpowiednią dawkę cieczy roboczej, uwzględniając przy tym aktualne warunki pogodowe oraz charakterystykę upraw, na których chcemy przeprowadzić zabieg. W tym właśnie momencie musimy wybrać zalecany typ i rozmiar rozpylacza (drobnokropliste do fungicydów i insektycydów, średniokropliste dla herbicydów nalistnych a grubokropliste dla preparatów doglebowych), ciśnienie robocze oraz odpowiednią do tego prędkość jazdy w polu.

Te trzy czynniki warunkują odpowiednią dawkę oprysku i tym samym późniejszą jego skuteczność. Aby je dokładnie określić należy zbiornik opryskiwacza napełnić do połowy wodą i przejechać odcinek 100 m aby wyznaczyć prędkość pracy. Uzyskany czas przejazdu podstawiamy do prostego wzoru- V=100 m podzielone przez czas w sekundach *3,6.

Na koniec próby należy zmierzyć wydatek jednostkowy rozpylacza, następnie skorygować wartość ciśnienia i ponownie zmierzyć wydatek jednostkowy rozpylacza. Można posłużyć się w tym celu następującym wzorem q = Q * V * r/600 (Np.: q = 300 l * 6,4 km/h * 0,5 m / 600) gdzie q to nominalny wydatek cieczy z rozpylacza, Q – zaplanowana dawka cieczy na 1 ha, V – zmierzona prędkość jazdy opryskiwacza, r – rozstaw rozpylaczy na belce polowej a 600 – stała wartość.