Prawidłowym ustawieniom pługów obrotowych na łamach portalu Farmer.pl przyglądaliśmy się już kilkukrotnie. Szczegółowo opisywaliśmy je m.in. w artykule pt. Żeby orka lżejszą była. Wiedząc, jak ważne dla jakości wykonania tego zabiegu oraz zoptymalizowania kosztów i czasu pracy są to czynności, przypominamy podstawowe zasady regulacji.

W pierwszej kolejności kluczowe jest „zgranie” pługa z ciągnikiem współpracującym. Ustawień i regulacji wymaga nie tylko narzędzie, ale również traktor. Podstawą jest w tym przypadku równy rozstaw kół na przedniej i tylnej osi ciągnika. Rozstaw powinien być mierzony od wewnątrz, a część producentów pługów dopuszcza przy tym maksymalną różnicę w rozstawie na poziomie do 5 cm (przy czym szerszy rozstaw dotyczy kół przednich, a nie odwrotnie).

Jak mówi Maciej Piątkowski z firmy Overum – rozstaw kół powinien wynosić co najmniej 3 krotność szerokości cięcia pojedynczego korpusu. Jeśli zatem pług mamy rozstawiony na 35 cm, to pomiędzy kołami ciągnika powinno być co najmniej 105 cm. Jeśli zaś orzemy pługiem z korpusami rozstawionymi na 50 cm każdy, to będzie to odpowiednio 150 cm.

Ponadto należy zadbać o prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Powinno ono być równe dla obu stron ciągnika.

Precyzyjnego ustawienia wymagają wieszaki tylnego TUZ (odległość końcówek ramion TUZ od gruntu na płaskim podłożu powinna być taka sama – najlepiej zmierzyć odległość pomiędzy hakami na ramionach TUZ, a punktami zawieszenia wieszaków). Należy również poluzować cięgła dolne ramion TUZ tak, aby maszyna mogła swobodnie pracować w kierunku „lewo-prawo i odwrotnie”. Ruch ten powinien być jednak ograniczony do kilku, maksymalnie kilkunastu centymetrów, aby podczas obrotu pług nie mógł się zbyt bardzo przesuwać.

Zadbać trzeba także o to, aby pług mógł „poruszać się” także w drugiej, pionowej płaszczyźnie – łącznik centralny o ile to możliwe należy zamontować sworzniem w otworze podłużnym w wieżyczce pługa.

Podstawowe ustawienia robocze pługa warto rozpocząć od regulacji głębokości orki. Dokonuje się tego za pomocą koła kopiującego (dla tyłu maszyny) i w dalszej kolejności za pomocą potencjometru (w przypadku ciągników z EHR) lub dźwignią sterującą TUZ, tak aby rama pługa była położona równolegle do podłoża.