Przypominamy, 31 sierpnia jest ostatnim dniem przyjmowania przez urzędy gmin dokumentów dotyczących zwrotu akcyzy za zakupione paliwo. Wraz z wnioskiem, wymagane jest złożenie oryginałów dokumentów potwierdzających zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r.

Warto przypomnieć, że w tym roku stawka zwrotu akcyzy w stosunku do roku ubiegłego została podniesiona o 5 gr i wynosi obecnie 1 zł za litr zakupionego paliwa. Przy obecnej cenienie paliwa, tj. około 4 zł/l (w sprzedaży hurtowej), można więc odzyskać 1/4 poniesionego kosztu.

Osobie uprawnionej do odzyskania części kosztu zakupionego paliwa (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) kwota zwrotu podatku jest naliczana w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego, ale nie przekraczającej limitu 86 l/ha.

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!