DOT 3 , DOT 4 lub R-3 z samochodu do ciągnika

Oczywiście nie dosłownie, taka forma „recyklingu” może okazać się opłakana w skutkach. Jednakże, decydując się na unifikację płynów hamulcowych ciągnik-samochód, ułatwimy sobie obsługę naszego parku maszyn.

Korzyści z zastosowania nowszych płynów

Wynikają wprost z głównego parametru - temperatury wrzenia. Płyn DOT3 powinien wrzeć dopiero w około 230 stopniach Celsjusza, podobnie jak R-3, natomiast DOT4 wrze w około 240.

Różnice między poszczególnymi markami wynikają z technologii produkcji. Można zatem przyjąć, że płyny R3 i DOT3 są porównywalne, jeżeli chodzi o temperaturę wrzenia, a DOT4 jest nieco lepszy.

Nowocześniej niż DA-1, skład zielonego płynu R-3 oraz płynów DOT

Płyn R-3 jest znacznie nowszy od DA-1, jednak to wciąż relikt minionej epoki, a mimo to wciąż stosowany, również ze względu na niską cenę, oraz zalecenia producentów (z późniejszych okresów). 

W płynie R-3, dwoma podstawowymi składnikami są: eter monobutylowy glikolu dietylenowego i 2,2-oksybisetanol. Producent, równie dobrze mógłby zapisać te nazwy wzorami chemicznymi - krótszymi od słownych. Nie mniej warto wiedzieć, że obie te substancje sprawiają, iż mamy do czynienia z substancją sklasyfikowaną jako mocno toksyczna, żrąca, mogąca spowodować trwałe uszkodzenie wzroku – wszystko to grozi nam wtedy, kiedy nie zachowamy zasad bezpieczeństwa.

Parametry użytkowe płynów R-3 i DOT są zdecydowanie lepsze niż w przypadku DA-1, temperatura wrzenia to aż 230 stopni C. Warto nadmienić, że rozpuszczalnikiem dla R-3 jest etanol, a zatem nie powinniśmy przelewać tego płynu do pojemników, w których były przechowywane środki bazujące na nim.

Zarówno DOT 3 jak i DOT 4 składają się głównie z glikolu: etylowego i polipropylenowego oraz substancji uszlachetniających (np. obniżających korozyjność). Oba te płyny można ze sobą mieszać, można je mieszać również z płynem R-3, natomiast w połączeniu z DA-1 powstała mieszanina może zapchać układ. Stanowczo odradzamy mieszanie DA-1 z jakimkolwiek innym płynem.

Wpływ płynu na uszczelki

Gumy, uszczelki, tworzywa sztuczne – różnie określamy elastyczne elementy stosowane w ciągnikach, nie tylko w układzie hamulcowym ale w każdym innym. Elastomery to właściwsze określenie związane ze znacznie większą grupą materiałów, z których wykonane są między innymi uszczelki w układzie hamulcowym.