Zaczynając od początku. Resor jaki by nie był, należy do rodziny sprężyn, gdzie funkcjonuje w grupie sprężyn płaskich. Gdy mówimy o resorze w przyczepie czy samochodzie, mamy na myśli resor półeliptyczny wielopiórowy. Czyli dokładnie to, co znajdziemy chociażby w przyczepie D55 albo samochodzie FSO Polonez. Jest to jedno z pierwszych rozwiązań, jakie człowiek zaczął stosować w roli zawieszenia pojazdów.

Resor (wielo)piórowy

Wspomniany eliptyczny resor wielopiórowy, znany pod bardziej powszechną, skrótową nazwą resor piórowy, składa się z kilku-kilkunastu piór (płaskowników ze stali sprężynowej) połączonych ze sobą: albo za pomocą kilku obejm, albo za pomocą dwóch obejm i śruby, przebiegającej przez wszystkie pióra w środkowej części. Pojedynczy płaskownik ma stałą sztywność w całej swojej długości, dlatego trzeba zastosować ich więcej po to, aby cały element mógł pracować

W przypadku resora półeliptycznego także w tym miejscu mocowana jest pochwa wału lub ośka. Końce - ucha głównego pióra (górnego, najdłuższego) są przegubowo zamocowane do ramy pojazdu. Zazwyczaj jeden koniec wahliwie (tuleja ze sworzniem), a drugi wahliwo-przesuwnie (wieszak). A to po to, aby podczas pracy - uginania się końce resora mogłyby swobodnie przybliżać się i oddalać od siebie.

Skoro już jesteśmy przy pracy: Resor (także piórowy) w odróżnieniu od sprężyny śrubowej może spełniać aż trzy role: elementu podatnego dociskającego koło do podłoża, czyli resorującą (to funkcja dostępna dla sprężyny śrubowej), elementu prowadzącego, czyli może zastąpić np. wahacz oraz elementu tłumiącego. Zdolności tłumiące resora wielopiórowego wynikają z faktu, iż składające się nań pióra, pozostają w kontakcie ze sobą na całej długości.

Podczas pracy elementy te nie tylko uginają się, lecz także przesuwają po sobie, a jako że występuje między nimi siła oporu, czyli siła tarcia, część energii „nadanej przez wybój na drodze” zostaje rozproszona na skutek tarcia. To oczywiście prowadzi do zużywania powierzchni piór i dlatego resory należy regularnie smarować, a tłumienie pozostawić amortyzatorom.

Resor paraboliczny

Różnica między resorem wielopiórowym a parabolicznym widoczna jest już w samej nazwie. W przypadku resora wielopiórowego mieliśmy do czynienia z elementem składającym się z piór, spiętych ze sobą, podczas gdy resor paraboliczny może być jeden.