Możliwości nowoczesnych rozsiewaczy nawozów są bardzo duże. Równomierność rozsiewu i precyzja dozowania stawiane są na pierwszym miejscu. Każdy z producentów proponuje własne rozwiązania, dzięki którym parametry te mają być na odpowiednim poziomie. Szczególnie pomocna będzie możliwość wyposażenia urządzeń w systemy GPS, dzięki którym wysiew nawozu jest jeszcze dokładniejszy i lepiej dopasowany do zasobności gleby.

KTO WAŻY, TEN OSZCZĘDZA

Waga to wyposażenie standardowe w topowych rozsiewaczach. Jakie korzyści możemy dzięki niej uzyskać? Przede wszystkim do minimum jest ograniczona obsługa rozsiewacza związana z jego kalibracją. Wystarczy po prostu wpisać do komputera maszyny pożądaną dawkę nawozu na hektar oraz jego rodzaj i na tym kończy się sprawa z kalibracją. Komputer sam zadba o zachowanie zadanej ilości wysiewu poprzez automatyczną regulację stopnia otwarcia zasuw i ilości przepływającego nawozu. Ponadto producenci montują dodatkowe czujniki nachylenia, aby zachować założone parametry pracy w wypadku rozsiewania na przykład na skłonach, gdzie obraz wysiewu mógłby być zafałszowany przez zmianę położenia nawozu w rozsiewaczu.

Istotną zaletą wbudowanej wagi jest możliwość mniej dokładne.

PRECYZYJNE STEROWANIE SZEROKOŚCIĄ

Ważną zaletą rozsiewaczy wyposażonych w sterowanie wysiewem za pomocą sygnału GPS jest możliwość dokładnego dopasowania szerokości rozsiewanego nawozu do kształtu pola. Przewaga takich rozsiewaczy uaktywnia się zwłaszcza na polach o nieregularnym kształcie, gdzie stosując zwykły rozsiewacz, będziemy tworzyć nakładki nawozu bądź omijaki. Równomierny wysiew przekłada się na wyrównanie plonu, a tym samym na konkretne korzyści ekonomiczne dla użytkownika. W przypadku maszyn, które są napędzane przez WOM ciągnika, przestawienie szerokości roboczej uzyskuje się poprzez zmianę punktu podawania nawozu na tarczę wysiewającą za pomocą siłownika elektrycznego. W przypadku hydraulicznego napędu tarcz taką zmianę otrzymamy przez automatyczne dostosowanie prędkości tarczy obrotowej.

Dokładność dopasowania rozłożenia nawozu jest w tych rozwiązaniach bardzo wysoka. I tak na przykład firma Sulky w rozsiewaczu X50 stosuje system Econov, w którym szerokość rozsiewanego nawozu podzielono na 6 sekcji roboczych. Z kolei w rozsiewaczu Amazone ZA TS takich sekcji roboczych jest aż 8. Co równie istotne, w przypadku stosowania rozsiewaczy z takimi systemami regulacji szerokości wysiewu założona dawka wysiewanego nawozu na hektar zostaje automatycznie dopasowana w zależności od ilości zamkniętych sekcji poprzez elektryczne sterowanie pracą zasuw dozujących.