Kosiarki rotacyjne mają zespoły tnące w postaci bębnów lub dysków (tarcz), z nożami zainstalowanymi na obwodzie. Oba rodzaje kosiarek różnią się nie tylko elementami roboczymi, lecz również sposobem przeniesienia napędu.

Kosiarki bębnowe
Zespoły robocze w kosiarkach bębnowych napędzane są za pomocą pasków klinowych oraz przekładni stożkowych znajdujących się w skrzyni przekładniowej umieszczonej nad bębnami roboczymi. Właśnie dlatego kosiarki te nazywane są również górnonapędowymi. Kosiarki bębnowe mają najczęściej dwie skrzynki przekładniowe zalane olejem. Jedna służy do napędu bębnów z nożami, a druga, kątowa, do napędu spulchniacza. Przekładnie zębate pracują w kąpieli olejowej, w szczelnych skrzyniach. W czasie pracy zespoły tnące kosiarek bębnowych podparte są na odpowiednio wyprofilowanych talerzach podporowych i są odciążane w czasie pracy układem dźwigniowym z elementami sprężystymi. Regulację wysokości koszenia uzyskuje się przez zmianę odległości pomiędzy płaszczyzną styku talerzy podporowych z ziemią a płaszczyzną ruchu obrotowego nożyków.
Stosowane są zwykle dwa sposoby regulacji:
- przez wymianę talerzy o różnej wysokości, 
- przez zmianę (przesunięcia) położenia talerza na osi bębna, za pomocą pierścieni dystansowych.

Czynność ta jest dość trudna do wykonania przez jedną osobę. Prosta jest za to wymiana samych nożyków, której dokonuje się za pomocą specjalnego klucza (jest w wyposażeniu). Klucz wsuwa się w szczelinę między talerzem roboczym i ślizgowym. Następnie odgina się trzymak noża i nakłada nóż otworem na trzpień trzymaka, po czym zwalnia nacisk klucza. Kosiarki bębnowe z Samaszu Białystok fabrycznie ustawione są na wysokość 50 mm, a z Famarolu Słupsk na 42 mm (z tradycji niskiego koszenia). Poprzez wstawianie pierścieni dystansowych można uzyskać wyższą wysokość koszenia. Od dawna wśród rolników panuje przekonanie, że łąka po zbiorze powinna być „wygolona”. Jednak przy zbyt niskim koszeniu trawy muszą przejść szok spowodowany utratą znacznej części aparatu asymilacyjnego i w związku z tym odbudowanie pierwszych liści trawy trwa znacznie dłużej – nawet do 3 ty-godni. Warunkiem prawidłowej pracy kosiarki rotacyjnej zawieszonej na ciągniku jest odpowiednie wypoziomowanie głowicy zaczepowej za pomocą łącznika górnego i cięgien dolnych. Talerze ślizgowe i tnące powinny być równoległe do podłoża. Jest to jeden z warunków uzyskania równomierności ścierniska, dlatego też firmy produkujące kosiarki bębnowe wyposażają je w łańcuch służący nie tylko do odciążenia hydrauliki, ale również do umożliwienia poziomego ustawienia kosiarki zawieszanej. Trzeba pamiętać, że przy dużych kosiarkach (powyżej 2 m szerokości roboczej) koszenie „pochyło” powoduje przyspieszone zużycie łożysk na piaście talerza ślizgowego. A to jest często powodem przedwczesnej wymiany łożysk i innych zespołów.