W sprzedaży dostępne są talerzówki o trzech typach budowy. Najprostsze to konstrukcje V złożone z dwóch osi, na których osadzone są talerze. Intensywność ich pracy reguluje się poprzez zmianę kąta rozwarcia pomiędzy wspomnianymi osiami. Brony talerzowe typu V zazwyczaj nie przekraczają szerokości 3 m i nie są wyposażone w żadne dodatkowe elementy robocze. Praca nimi wymaga jednak stosowania się do zasad podobnych, jak przy pracy z pługiem zagonowym. W przeciwnym wypadku pomiędzy kolejnymi przejazdami mogą powstawać małe bruzdy i garby.

Ten ostatni problem może występować także, gdy użyjemy narzędzi w układzie X. W ich przypadku praca sposobem zagonowym nie przyniesie lepszych efektów, ale nierównomierności na brzegach poszczególnych wałów z talerzami niwelowane są przez stosowane w tego typu konstrukcjach dodatkowe elementy robocze, takie jak zgrzebła wyrównujące i wały. Niektórzy producenci, jak np. Horsch i Bednar, w celu przeciwdziałania tego typu efektom stosują również tarcze skrajne różniące się od pozostałych.

Dwa powyższe typy talerzówek wykorzystywane są głównie do uprawy ścierniska. Przydatne mogą być zwłaszcza na polach z dużą ilością resztek pożniwnych, np. po uprawie kukurydzy na ziarno. Brony kompaktowe stosowane są solo, ale bardzo często również jako część składowa agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych. W przypadku bron kompaktowych talerze nie są osadzone na wspólnej osi, a każdy z nich łączy się z ramą za pomocą krótkiego ramienia. Dużą zaletą w porównaniu z pozostałymi typami talerzówek jest zwartość konstrukcji, co przybliża ich środek ciężkości do ciągnika i zmniejsza zapotrzebowanie na udźwig TUZ.

Do minusów bron talerzowych należą problemy z zagłębianiem się tarcz na glebach ciężkich. Częściowo problem ten jest rozwiązywany poprzez odpowiednio dużą masę narzędzi przeznaczonych na takie gleby - dostępne są też rozwiązania podnoszące masę np. poprzez napełnienie ramy wodą lub zastosowanie obciążników. Wysoka masa to duże wymagania co do udźwigu podnośnika. W przypadku większych modeli powszechne są wersje półzawieszane, co jednak powoduje wzrost kosztów zakupu. Do minusów talerzówek należy również zaliczyć ich wpływ na rozmnażanie perzu poprzez cięcie rozłogów tego chwastu.