Polscy dealerzy oferują prawie wyłącznie wozy paszowe wyposażone w pionowe ślimaki. Jest to spowodowane prostą konstrukcją takich maszyn, a co za tym idzie - korzystną ceną. Duży wpływ na ich popularność ma zapewne również upowszechnienie zbioru traw w pojedynczych belach owijanych folią, z którymi paszowozy wyposażone w poziome ślimaki mają zwykle problemy i wymagają dodatkowych przystawek lub przygotowania bel do mieszania poprzez ich rozwijanie albo przecinanie.

W naszym zestawieniu przyjrzeliśmy się paszowozom o pojemności około 10 m3 w barwach: Metal-Fachu, Metaltechu, Kuhna, Triolietu, Tatomy oraz Alimy Bis oferującej maszyny pod nazwą Alimamix. Maszyny do przygotowywania TMR o takiej wielkości pozwalają na obsługę stada o wielkości 40-60 krów mlecznych.

TATOMA

W barwach Tatomy dostępne są dwa modele wozów paszowych o pojemności 10 m3 - MV10 i VN10. Pierwszy z nich to dość bogato wyposażona wersja, którą można rozbudować o rzadko spotykane u innych producentów elementy. NV10 to z kolei "odchudzony" model z jednostopniową przekładnią, prostym systemem ważenia i mniejszą liczbą opcji. Zdaniem producenta zachowuje on jednak wysoką jakość materiałów i wykonania. Dowodem na posiadanie tych cech przez wszystkie wozy paszowe Tatomy jest gwarancja producenta, która wynosi 7 lat. Warunkiem zachowania takiego okresu ochronnego jest, oczywiście, odpowiednie serwisowanie posiadanej maszyny.

Przedstawiciele producenta podkreślają m.in. jakość stali użytej do produkcji zbiornika i ślimaka. Jest to stal SP52, która wykazuje się bardzo dużą odpornością na ścieranie. Jednocześnie aby utrzymać swoje właściwości, wymaga bardziej skomplikowanej obróbki niż materiały o gorszych właściwościach. W związku z tym formowanie zbiornika odbywa się na gorąco. Dodatkowo połączenia blach podlegają procesowi wygrzewania, który polega na ponownym nagrzaniu spawu i powolnym jego schłodzeniu. W ten sposób materiał na łączeniu odzyskuje swoją pierwotną elastyczność, którą stracił podczas spawania. Za dopłatą Tatoma oferuje również zbiornik i ślimak wykonany z całkowicie utwardzonej stali kwasoodpornej.

Zespół mieszający stosowany w paszowozach Tatomy został opatentowany, a wśród jego zalet producent wymienia przede wszystkim niskie zapotrzebowanie mocy przy utrzymaniu dobrej wydajności pracy.