Standardowe agregaty wytwarzają prąd o napięciu 230 lub 400 V i częstotliwości 50 Hz, jedno- lub trójfazowy. Moc tych urządzeń podawana jest przez producentów w kilowatach (moc czynna) lub kilovoltoamperach (moc bierna). Dla agregatów wytwarzających prąd jednofazowy moc podana w kilovoltoamperach (kVA) jest równa mocy podanej w kilowatach (kW). Dla wytwarzających prąd trójfazowy moc czynną podaną w kW wylicza się, mnożąc moc bierną podaną w kVA przez współczynnik równy 0,8, na przykład: 10 kVA x 0,8 = 8 kW.

Dobór agregatu

Podstawą doboru agregatu prądotwórczego jest zestawienie zapotrzebowania na moc urządzeń, które miałyby z niego korzystać. Można to zrobić, odczytując dane z tabliczek znamionowych odbiorników lub przeprowadzając okresowy pomiar pobieranej podczas pracy energii. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu pewnej rezerwy mocy, bowiem jej pobór jest z reguły wyższy niż obliczone zapotrzebowanie.

Ważnym czynnikiem wpływającym na dobór mocy zespołu jest zapotrzebowanie urządzeń na tzw. prąd rozruchu. Szczególnie istotne jest to przy odbiornikach indukcyjnych, takich: jak silniki, pompy, sprężarki, elektronarzędzia, które załączają się pod obciążeniem. Nowsze silniki trójfazowe charakteryzują się większą sprawnością i mniejszym prądem rozruchu, zazwyczaj około dwukrotnie wyższym niż ich moc znamionowa. Z kolei jednofazowe silniki indukcyjne mogą potrzebować nawet pięciokrotnie więcej prądu przy starcie niż ich moc nominalna. Wytwarzany przez agregat prąd powinien być zawsze nieco większy niż zapotrzebowanie na prąd rozruchowy najbardziej wymagającego odbiornika. Nie powinno się także uruchamiać urządzeń jednocześnie. Wystarczy kilkusekundowy odstęp, aby nie nastąpiło sumowanie mocy potrzebnej na start. Pierwsze powinny być włączane odbiorniki o największym poborze mocy, a potem kolejne.

Przy zakupie agregatu warto wziąć pod uwagę, czy w przyszłości nie planuje się podłączenia dodatkowych urządzeń lub wymiany obecnych na mocniejsze, o większym poborze prądu. Dlatego, zestawiając wszystkie powyższe czynniki, moc znamionowa agregatu powinna być wyższa o co najmniej 30–40 proc. od zestawienia sumarycznego mocy zainstalowanych odbiorników.