Jednym z najważniejszych zespołów ciągnika jest podnośnik hydrauliczny. Jednak jak każde urządzenie ma on swoje słabe strony. Przede wszystkim okazuje się bardzo wrażliwy na bardzo drobne zanieczyszczenia. Najczęstsze usterki podnośnika hydraulicznego i sposoby ich naprawy przedstawiamy na przykładzie ciągnika Ursus C-360.

Nie ma siły

Najczęstszym niedomaganiem układu hydraulicznego jest sytuacja, w której podnośnik nie podnosi lub znacznie spada jego udźwig. Takim ciągnikiem nie należy pracować. Nie należy również zakładać, że przyczyną jest uszkodzona lub zużyta pompa zębata. Wymiana pompy bez sprawdzenia układu hydraulicznego ciągnika może niczego nie zmienić.

Na wstępie należy sprawdzić, czy w skrzyni przekładniowej znajduje się wystarczający poziom oleju. Bardzo często przyczyną niesprawności podnośnika są znaczne ubytki oleju, które powstały przez wycieki z siłowników przyłączanych do zewnętrznych obwodów hydrauliki ciągnika. Po przestawieniu dowolnej dźwigni rozdzielacza hydrauliki do położenia „podnoszenie" słyszy się charakterystyczny szum pracy pompy hydraulicznej („pompa wyje") pracującej pod ciśnieniem. Przyczyną jest niewystarczający poziom oleju. Aby usunąć tę usterkę, należy uzupełnić olej do normalnego poziomu, a następnie uruchomić podnośnik bez obciążenia narzędziem i w ciągu kilku minut przestawiać dźwignię rozdzielacza na przemian w położenie podnoszenia i opuszczania. Gdy podnośnik w dalszym ciągu nie pracuje prawidłowo, należy go zdemontować i skontrolować stan jego elementów składowych. Przyczyną niewystarczającego udźwigu podnośnika mogą być nieszczelności spowodowane zużyciem gumowych uszczelniaczy w rozdzielaczu lub w układzie tłok-cylinder.

Tłok i cylinder

Nieszczelność tłoka w cylindrze wpływa zarówno na wolne podnoszenie ramion podnośnika, jak i szybkie jego opadanie. Nieszczelość układu jest również źródłem dostawania się zanieczyszczeń. Skoro olej wydostaje się na zewnątrz, to tą samą drogą również zanieczyszczenia mogą dostać się do układu.

Szybkie opadanie ramion podnośnika może wskazywać na konieczność wymiany uszczelek cylindra, które zużywają się najszybciej. W tym celu należy odkręcić rurkę łączącą cylinder z rozdzielaczem, po czym odkręcić cylinder wraz z tłokiem, a następnie wysunąć tłok z cylindra.