Zanim zaczniemy myśleć, jak zregenerować lub wzmocnić elementy robocze maszyn uprawowych, wpierw warto spojrzeć na zjawiska towarzyszące urabianiu gleby, a przede wszystkim na jedno konkretne: tarcie. Tarcie jest immanentnym zjawiskiem, bez którego nic nie mogłoby istnieć, niemożliwy byłby ruch czy spójność materii. Niestety, w życiu codziennym jest ono także powodem do zmartwień, gdyż to właśnie z tarciem związane jest pojęcie zużycia trybologicznego. W tym miejscu dochodzimy do szeregu zawierających się w tym zjawisk, takich jak: zużycie ścierne, adhezyjne, zmęczeniowe czy scuffing. Nie będziemy wnikali w ich znaczenie, skupimy się natomiast na sposobach łagodzenia wpływu tarcia czy też wydłużania trwałości.

TWARDOŚĆ I JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Na trwałość narzędzia ma wpływ wiele czynników, jednak dwoma najistotniejszymi parametrami są: twardość oraz jakość powierzchni. Twardość materiałów związana jest z rodzajami wiązań chemicznych materiału i ma bezpośredni wpływ zarówno na wytrzymałość, jak i odporność na zużycie cierne. Im wyższa twardość, tym trudniej jest metal zarysować i zetrzeć, a zatem lemiesz, dłuto czy ząb będą mogły dłużej pracować lub być użytkowane na dużo bardziej zakamienionej glebie. A skoro już jesteśmy przy zarysowaniach, z nimi wiąże się drugi parametr, czyli jakość powierzchni.

Choć mogłoby się wydawać, że powierzchnia jakiegoś elementu jest niemal idealnie gładka, to w rzeczywistości zawsze cechują ją jakieś nierówności, mikropęknięcia oraz chropowatość. Wszystko to ma ogromny wpływ nie tylko na przyśpieszone zużycie powierzchni, bowiem drobinki gleby, w których zawarte są bardzo twarde minerały (np. kwarc), mają ułatwioną drogę do penetrowania takich mikrorys, ale także na opory "przepychania" takiego narzędzia przez glebę. Te będą rosły wraz z pogłębianiem się rys, zaś im większe szczeliny, tym szybsze zużycie. C zy coś można z tym zrobić?

REGENERACJA OBRÓBKĄ MECHANICZNĄ

Zdecydowanie najłatwiejszym i najtańszym sposobem na "rozprawienie się" z problemem jakości powierzchni jest obróbka mechaniczna elementu. W tym przypadku nie będziemy potrzebowali ani wyspecjalizowanych, drogich narzędzi, ani bogatego zaplecza warsztatowego. Również przeprowadzenie takich zabiegów nie będzie aż tak skomplikowane jak w przypadku kolejnych metod, niemniej aby uzyskać właściwy efekt, będziemy musieli zaangażować trochę czasu i skupienia.