Sterowany skaner laserowy Krone LaserLoad rozpoznaje jadący z tyłu pojazd i dostosowuje odpowiednio kierunek i zasięg wyrzutu. Pozwala to uniknąć strat przy rozpoczęciu załadunku sieczki na kolejną przyczepę.

System LaserLoad umożliwia również automatyczny załadunek równoległy przy normalnej eksploatacji, gdy zestaw odbierający paszę porusza się obok sieczkarni. Głowica lasera wprawiana jest w ruch „tam i z powrotem" przy pomocy silników elektrycznych. Z takiego pomiaru powstaje trójwymiarowy obraz. Matematyczne algorytmy wyliczają położenie górnej ramy pojazdu transportowego i nakierowują odpowiednio łuk wyrzutu.

W pełni automatyczny załadunek jadącego z tyłu pojazdu jest ogromnym odciążeniem operatora szczególnie przy rozpoczęciu pracy na polu ograniczając przy tym do minimum straty paszy. W praktycznym zastosowaniu Krone LaserLoad oznacza oszczędność czasu i kosztów przy równoczesnym zwiększeniu komfortu osób obsługujących maszyny.

Rozwiązanie Krone LaserLoad zostało nagrodzone srebrnym medalem targów Agritechnica 2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!