Jeszcze do niedawna uprawa pożniwna była w wielu gospodarstwach zdominowana przez zastosowanie pługów podorywkowych. Tymczasem pługi podorywkowe stanowią jedną, lecz nie jedyną alternatywę w mechanizowaniu uprawy pożniwnej. W podorywkach bardzo dobrze sprawdzają się bowiem agregaty bazujące na kultywatorach (gruberach) ze sztywnymi lub sprężystymi łapami, a także brony talerzowe. W ocenie każdego z rozwiązań, obok spełnienia wymagań związanych ze stanem gleby po zabiegu, istotne miejsce zajmuje ocena eksploatacyjno-ekonomiczna, wyrażana wskaźnikami wydajności pracy, zużyciem paliwa i wysokością ponoszonych kosztów jednostkowych.

Charakterystyczną cechą działania tradycyjnych pługów podorywkowych w uprawie pożniwnej jest warstwowe układanie w glebie resztek pożniwnych, co znacznie spowalnia szybkość ich rozkładu. Dlatego w wielu krajach zachodnich pługi podorywkowe zostały już wycofane z produkcji i zastąpione innymi agregatami uprawowymi. Tym niemniej pług jako narzędzie uprawowe w globalnie rozpatrywanej technologii produkcji roślinnej jeszcze długo pozostanie użytecznym narzędziem. Orce, szczególnie średniej i głębokiej, towarzyszy szereg zalet, a wśród nich ograniczenie rozwoju darni przez przykrycie jej glebą, wydobycie i przemieszczenie ku powierzchni koloidów wypłukiwanych wcześniej w głąb gleby przez wodę, rozluźnienie roli, zwiększenie jej pulchności, ilości i wielkości porów, a także przykrycie nasion i rozłogów chwastów, ograniczające ich wzrost i rozwój.

Jak zestawić, by zaoszczędzić
Jeśli w danym gospodarstwie, ze względu chociażby na dotychczasowe wyposażenie w sprzęt do uprawy pożniwnej i ograniczone możliwości inwestowania w nowe urządzenia, nadal użytkowane są pługi podorywkowe, to warto przypomnieć najważniejsze zasady sprzyjające podnoszeniu efektywności wykorzystania sprzętu technicznego do odwracania wierzchniej warstwy gleby. Zasady te dotyczą przede wszystkim zestawienia agregatu ciągnikowego. Korzyści płynące z właściwego zestawienia agregatu ciągnikowego można przedstawić na prostym przykładzie ilustrującym zużycie paliwa w czasie podorywki na głębokość 12 cm, wykonywanej na glebie średniozwięzłej dwoma wariantami pługów podorywkowych: 3- i 5-skibowym.