Nawadnianie w Polsce jest niezbyt popularne, ponieważ ogranicza się przede wszystkim do upraw sadowniczych i warzywniczych. Wśród użytków rolnych nawadnianych jest tylko około 0,7 proc. całkowitej ich powierzchni.

Wraz ze zwiększeniem udziału zbóż w zasiewach zwiększył się areał gruntów bardziej wrażliwych na suszę. Nawadnianie takich roślin jak: ziemniaki, zboża, rzepak, rośliny strączkowe, uprawianych na glebach kompleksu żytniego, gdy opady deszczu w kluczowym wiosenno-letnim okresie wegetacji nie przekraczają 200 mm, może zwiększyć średnie plony nawet o 40 proc.

Ze względu na potrzebę ograniczania zużycia wody, którą regulują przepisy prawne, oraz jednocześnie konieczność stworzenia optymalnych warunków wodnych dla roślin uprawnych, celowe jest zastosowanie technologii precyzyjnego nawadniania (ang. precision water management). Celem jego zastosowania jest optymalizacja nawadniania roślin, uwzględniając zmienność warunków w poszczególnych częściach pola. Dzięki tej technologii, roślinom dostarczana jest woda w ilości i w czasie gwarantującym uzyskanie jak najwyższego plonu, a co za tym idzie, również zysku.

NA KAŻDYM POLU WARUNKI SĄ INNE

Zawartość wilgoci w glebie zależy przede wszystkim od pogody. Przy wysokich temperaturach i silnym wietrze gleba traci do 10 mm wody w ciągu 24 godzin. Natomiast przy umiarkowanej temperaturze, lekkim wietrze i dużej wilgotności powietrza – od 1 do 2 mm. Przeciętna strata wody na skutek parowania wynosi około 3 mm przy pełnym zakryciu liśćmi roślin.

Zawartość wilgoci w glebie w dużej mierze zależy także od rodzaju gleby. Gleba powinna zatrzymywać w strefie korzeniowej ziemniaka jak najwięcej wilgoci w okresie pomiędzy opadem deszczu a nawadnianiem. Gleby różnią się między sobą pojemnością wodną zależną od tekstury, zawartości substancji organicznych i sposobu uprawy.

NOWOCZESNE NAWADNIANIE

W tradycyjnym nawadnianiu, stosuje się najczęściej jednakową ilość wody na całej powierzchni pola, traktując je jako jednolity obszar. Ze względu na konieczność dokładnej kontroli areału, do precyzyjnego nawadniania nie nadają się deszczownie szpulowe (nawadniające obszary o kształcie koła lub pierścienia). Na podstawie badań dotyczących precyzyjnego nawożenia potwierdzono przydatność deszczowni mostowych, wyposażonych w możliwość regulacji dawki wody oraz systemów kroplujących. Badania systemów nawadniania: kroplującego oraz fertygacji (nawadnianie z nawożeniem), są podstawą precyzyjnej technologii uprawy ziemniaka.