Oferta osprzętu do ładowaczy czołowych i ładowarek teleskopowych jest bardzo bogata. Dostępne narzędzia można podzielić na kilka kategorii: łyżki, widły, chwytaki oraz osprzęt specjalistyczny. Spośród trzech pierwszych kategorii najwięcej nowości w ostatnim czasie można znaleźć wśród chwytaków. Z kolei największą różnorodność rozwiązań można spotkać wśród wideł. Producenci ładowaczy czołowych posiadają w ofercie prawie wyłącznie osprzęt przeznaczony dla rolnictwa. Natomiast firmy produkujące ładowarki oferują także narzędzia skierowane do innych branż - głównie budowlanej i komunalnej.

SOLIDNE MOCOWANIE

Osprzęt może być dołączany do ładowacza za pomocą różnych rodzajów mocowań. Najczęściej spotykane jest mocowanie za pośrednictwem euroramki, inaczej nazywane również mocowaniem Euro. W przypadku tego rodzaju mocowania górne haki na osprzęcie rozstawione są szerzej niż dolne otwory blokowane za pomocą bolców. W przypadku starszego typu mocowania, typu SMS, haki są nad otworami. Niektórzy producenci, np. Metal-Fach i Stoll, oferują ładowacze wyposażone w uniwersalne ramki Euro/SMS, które pasują do obu typów uchwytów osprzętu. Niektóre osprzęty również mają oba rodzaje mocowań. W sprzedaży dostępne są również ramki - adaptery, które możemy zamontować na ładowaczu, przystosowując go do pracy z narzędziami wyposażonymi w jeden lub drugi rodzaj mocowania. Koszt takiej przejściówki to ok. 1500 zł. Rzadziej spotykane rodzaje sprzęgów to m.in. Alö o podobnym układzie jak SMS, ale posiadający szerzej rozstawione mocowania i haki bardziej zbliżone do otworów blokujących.

ŁYŻKI

Wśród licznego osprzętu do ładowaczy i ładowarek łyżki są najbardziej powszechne. Jednak w zależności od zadań, które będziemy z ich pomocą wykonywać, należy dobrać odpowiedni typ tego narzędzia. Modele przeznaczone do przeładunku lekkich materiałów, np. zbóż albo trocin, mają lekką konstrukcję i stosunkowo dużą pojemność, np. łyżka Metal-Fachu o szerokości 2,0 m przeznaczona do takich zadań ma pojemność 1,1 m3. W przypadku ładowarek teleskopowych łyżki tego typu mogą dysponować znacznie większą pojemnością z racji większych możliwości udźwigu - w ofercie Manitou największa wersja łyżki do lekkich materiałów ma pojemność ponad 4 m3 przy szerokości 2,5 m. Producent przeznacza ją do materiałów o masie objętościowej nieprzekraczającej 1 t/m3. Łyżka ta została wyposażona w przymocowany śrubami do krawędzi lemiesz, który można wymienić, dzięki czemu zużycie całego narzędzia jest znacznie ograniczone. Podobne zadanie spełniają również 4 elementy wzmacniające na dole łyżki. Bardziej uniwersalna, mniejsza łyżka Manitou przeznaczona do zastosowań w rolnictwie, w zależności od modelu ładowarki, z którym ma współpracować, dysponuje pojemnością od 1,5 do 3 m3. Standardowo ma przyspawany na stałe lemiesz/nóż, który opcjonalnie można zastąpić jego wersją przykręcaną i w dodatku o zwiększonej twardości - 500 HB.