Jednym ze sposobów przybliżenia polskim rolnikom zagadnień z zakresu „precision farming”, a jednocześnie promowania nowych rozwiązań technicznych wykorzystujących technologie satelitarne oraz specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania produkcją rolną jest organizowana corocznie konferencja „Rolnictwo precyzyjne w Polsce – dziś i jutro”. Konferencja odbyła się w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim w połowie lutego br. Podczas spotkania przedstawiono także zagadnienia pokrewne dotyczące nawożenia i ochrony roślin w systemie rolnictwa precyzyjnego.

TERMINAL S10 – WIĘKSZE SPEKTRUM MOŻLIWOŚCI

Sztandarowym i najbardziej zaawansowanym technicznie terminalem firmy Agrocom jest GPS Pilot S10, w którym w 2016 r. dodano nowe, użyteczne funkcje. Wśród nich znalazły się m.in. wyłączanie sekcji roboczych (Section View) czy też zmienna aplikacja nawozów mineralnych (Variable Rate Application (VRA)). Możliwa jest również pełna integracja terminala z funkcjami opcji Task Management, która umożliwia wygodne przesyłanie istotnych informacji do rozliczenia pracy agregatów, szczególnie tych, które wykonują prace usługowo. W ten sposób do biura są przekazywane dane dotyczące pracy maszyn wyposażonych w ISOBUS, takie jak numer klienta, data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia usługi, a także ilości wykonanej pracy i zużytych materiałów, np. liczba sprasowanych balotów i zużytej siatki w przypadku pras. Ponadto terminal S10 – dzięki funkcjom Auxiliry Control (AUX) – może współpracować z innymi urządzeniami, jak np. z joystickiem. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w sterowaniu pracą opryskiwacza, wozu asenizacyjnego oraz rozsiewacza.